Posted in Pet - Võ tướng

Hình Đạo Vinh – Xing DaoRong – 邢道榮

Hình Đạo Vinh – Xing DaoRong – 邢道榮 Hình Đạo Vinh là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của…

Posted in Pet - Võ tướng

Hô Trụ Tuyền – Hu Chu Quan – 呼廚泉

Hô Trù Tuyền – Hu Chu Quan – 呼廚泉 Hô Trù Tuyền là Thiền Vu cuối cùng của tộc Nam Hung Nô vào cuối thời…

Posted in Pet - Võ tướng

Phụng Nhi – Feng Er – 鳳兒

Phụng Nhi – Feng Er – 鳳兒 Phụng Nhi hay Đại Trương Hậu là một trong hai cô con gái rượu của Trương Phi và…

Posted in Pet - Võ tướng

Hoàng Thừa Ngạn – Huang ChengYan – 黃承彥

Hoàng Thừa Ngạn – Huang ChengYan – 黃承彥 Hoàng Thừa Ngạn là một Danh Sĩ nổi tiếng ở Kinh Châu dưới thời Kinh Châu mục…

Posted in Pet - Võ tướng

Nam Qua Yêu – NanGua YaoJing – 南瓜妖精

Nam Qua Yêu – NanGua YaoJing – 南瓜妖精 Nam Qua Yêu (hay Nam Qua Yêu Tinh) là một yêu tinh bí ngô phổ biến trong…

Posted in Pet - Võ tướng

Tả Phong – Zuo Feng – 左豐

Tả Phong – Zuo Feng – 左豐 Tả Phong là một thái giám nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Không rõ gốc tích…

Posted in Pet - Võ tướng

Bàng Dục – Pang Yu – 龐淯

Bàng Dục – Pang Yu – 龐淯 Bàng Dục (trong game là Bàng (chắc gõ Enter thay vì Space nên mất chữ Dục), tự Tử…

Posted in Pet - Võ tướng

Lương Hưng – Liang Xing – 梁興

Lương Hưng – Liang Xing – 梁興 Lương Hưng là một lãnh chúa quân phiệt cát cứ ở vùng Tây Lương cuối thời Đông Hán….

Posted in Pet - Võ tướng

Phí Sạn – Fei Zhan – 費棧

Phí Sạn – Fei Zhan – 費棧 Phí Sạn là một quan lại cuối thời Đông Hán ở khu vực Dương Châu. Ông sinh tại…

Posted in Pet - Võ tướng

Phổ Tịnh – Pu Jing – 普淨

Phổ Tịnh – Pu Jing – 普淨 Phổ Tịnh hay còn gọi là Phổ Tịnh đại sư là một nhân vật hư cấu trong tiểu…