Tôn Quyền – SunQuan – 孙权

Tôn Quyền – SunQuan – 孙权

Tôn Quyền, hay Trọng Mưu, thụy hiệu Đông Ngô Đại Đế là hoàng đế khai sinh ra nước Đông Ngô thời Tam Quốc. Sinh tại quận Hạ Bì, Từ Châu.

Tôn Quyền khác với 2 hoàng đế là Lưu Bị và Tào Tháo thời Tam Quốc lúc bấy giờ, ông thường đóng vai trò trung lập trong các cuộc xung đột của Thục và Ngụy, và chỉ đứng về một trong phía hai bên còn lại nếu điều đó có lợi cho nước Ngô, cũng không bao giờ cố gắng để thống nhất Tam Quốc.

Tôn Quyền nhận quyền điều hành từ sau cái chết của huynh trưởng Tôn Sách, người kế vị Tôn Kiên. Nhờ tố chất lãnh đạo, trọng dụng nhân tài nên chẳng mấy chốc, những võ tướng và mưu sĩ dưới trướng Tôn Sách như: Chu Du, Hoàng Cái, Lữ Mông, Trình Phổ… đều theo phục vụ Tôn Quyền, cùng thâu nạp thêm rất nhiều cái tên nổi tiếng sau này như: Lỗ Túc, Gia Cát Cẩn, Lục Tốn, Cố Ung, Từ Hoảng…

Dựa vào thế mạnh thủy chiến, tài am hiểu địa hình cùng sự chính xác trong phán đoán tình hình, Tôn Quyền khiến tên tuổi của bản thân vang danh thiên hạ nhờ những trận đánh lớn, trong đó phải kể đến: trận Xích Bích đánh bay ý định bình định miền Nam của Tào Tháo, Trận Nhu Tu đòi lại thành công phần phía Nam của Từ Châu làm căn cứ để đòi lại toàn bộ Từ Châu sau này, trận Di Lăng phá tan ý định xâm chiến lãnh thổ của Lưu Bị.

Cuộc đời Tôn Quyền lừng lẫy thời trẻ bao nhiêu, thì khi về già càng đáng thất vọng bấy nhiêu. Ông đưa ra những quyết định khó hiểu dẫn đến việc lụy tàn của nhà Đông Ngô về các việc liên quan đến người kế nghiệp. Đồng thời thực hiện các cuộc viễn chinh thiển cận và phải nhận kết quả nặng nề nhưng vẫn bảo thủ ý kiến.

Các ngòi bút văn học viết về ông hầu hết chỉ tập trung nửa đầu cuộc đời ông, thời đại huy hoàng, và dừng ngay tại đó. Đôi khi nhìn vào, người ta cũng có thể thấy Tôn Quyền là một kết quả rõ nét của câu nói “anh hùng cũng cần phải biết dừng lại đúng lúc”.

Trong TS Online, Tôn Quyền vẫn hào hùng với những trận đánh oanh liệt, và từng câu thoại vẫn tỏ rõ sự tận tình trong việc trọng dụng nhân tài. Qua đó có thể học được những bài học quý giá từ cuộc đời ông. Một trong những bài học đáng lưu tâm nhất là: “Tận dụng tốt những gì mình có trước khi tìm kiếm thêm những thứ khác”

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tôn Quyền

Hệ: Phong

Phe/ Doanh trận: Ngô

Level: 130

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Phong Cuốn Tàn Vân – Liên Kích – Thuật Phóng Đại

Xuất hiện: Quan Phủ Kiến Nghiệp, Dương Châu (Giang Đông)

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tôn Quyền xưng Thần, Tôn Quyền chiết binh ở khẩu Nhu Tu, Tôn Quyền trả thù

Hình ảnh

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu