Phan Chương – Pan Zhang – 潘璋

Phan Chương – Pan Zhang – 潘璋

Phan Chương, tự là Văn Khuê, là một viên võ tướng nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Quán, tỉnh Sơn Đông (ngày này), Từ Châu.

Ông theo Tôn Sách từ năm 196, thích lăng xả, tác chiến dũng mãnh, lập nhiều chiến công nên liên tục được thăng quan tiến chức.

Sau tới thời Tôn Quyền, Phan Chương được cử đi nhiều nơi xảy ra bạo loạn để bình ổn dân, rồi cuối cùng được gọi về Kiến Nghiệp.

Phan Chương nổi tiếng với việc bắt sống được cha con Quan Vũ và Quan Bình trong trận Mạch Thành.

Năm 223, Phan Chương lập đại công khi hiến kế hỏa công giúp Gia Cát Cẩn giải cứu Nam Quận. Nhờ chiến công đó, năm 227, khi Tôn Quyền xưng đế, Phan Chương được phong làm Hữu tướng quân.

Với tuổi thơ nghèo khổ đã rèn luyện tinh thần đanh thép, nhưng đồng thời, Phan Chương cũng là một người ăn chơi xa xỉ (giống Tôn Quyền), nghiện rượu, không tuân thủ luật lệ. Thậm chí, ông còn giết hại binh sĩ và quan lại giàu có để chiếm đoạt tài sản.

Năm 234, Phan Chương chết không rõ bao nhiêu tuổi. La Quán Trung hư cấu Phan Chương chết trước trận Di Lăng (năm 221). Ông bị Quan Vũ hiện về ám, và bị con trai của Quan Vũ là Quan Hưng chém chết. Thực tế, Quan Hưng là một quan văn.

Trong TS Online, Phan Chương xuất hiện trong một vài nhiệm vụ tái hiện một số trận đánh tiêu biểu của nhà Đông Ngô. Chiến công bắt sống cha con Quan Vũ cũng được nhắc tới, nhưng chiến công ở trận Nam Quận với quân Ngụy thì không nằm trong số đó.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Phan Chương

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 92

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Cầu – Hội Tâm Nhất Kích – Bát Diện Hỏa Luân

Xuất hiện: Rừng Mạch Thành 2 (ID Map: 21892) – Kinh Bắc

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Sơ chiến Hợp Phì, Thống thất Quan Vũ, Liệt hỏa Xích Bích, Giang Lăng đẫm máu, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu