Posted in Pet - Võ tướng

Phan Chương – Pan Zhang – 潘璋

Phan Chương – Pan Zhang – 潘璋 Phan Chương, tự là Văn Khuê, là một viên võ tướng nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam…

Posted in Pet - Võ tướng

Quan Vũ – Guan Yu – 關羽

Quan Vũ – Guan Yu – 關羽 Quan Vũ, tự Vân Trường, là danh tướng công đầu trong việc xây dựng nhà Thục Hán thời…

Posted in Dương Châu

Chọc giận Chu Du lần 2

Tên Q: Chọc giận Chu Du lần 2 ĐKNV: Hoàn thành Q Thiên hạ đệ nhất giang sơn Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông) Phần thưởng: giày…

Posted in Dương Châu

Sơn Việt ra tay

Tên Q: Sơn Việt ra tay ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông) Phần thưởng:  thăng hoa đảm, cẩm nang hồi ức. Nội dung nhiệm…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Chu Du anh hùng yến

Tên Q: Chu Du anh hùng yến ĐKNV: Hoàn thành Q Dùng trí kích Chu Du Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Giày Banh…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Giang Lăng đẫm máu

Tên Q: Giang Lăng đẫm máu ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Bào Tuyên Đạo (trí + 30, công – 4, lv….

Posted in Kinh Châu - Bắc

Hoàng Trung lỡ lời

Tên Q: Hoàng Trung lỡ lời ĐKNV: Điểm doanh trận phe thục đạt 5000 điểm, Hoàn thành Q Xuất xứ ngũ hoát Địa điểm: Kinh Châu…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Khiêu đình hỗn chiến

Tên Q: Khiêu đình hỗn chiến ĐKNV: Điểm doanh trận phe Thục 5000 điểm, Hoàn thành Q Hoàng Trung lỡ lời Địa điểm: Kinh Châu –…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Liệt hỏa Xích Bích

Tên Q: Liệt hỏa Xích Bích ĐKNV: Hoàn thành Q Ngang Giáo hát thơ Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Random Phục Hổ Huê (nhanh…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Thống thất Quan Vũ

Tên Q: Thống thất Quan Vũ ĐKNV: lv 25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Quan Vũ Mê Nhiệm vụ tiếp theo: Yến nhân Trương…