Trương Dĩ – Zhang Yi – 張顗

Trương Dĩ – Zhang Yi – 張顗

Trương Dĩ (Hay thường bị dịch nhầm là Trương Hỷ, nhà chính trị Đông Hán) là một nhân vật cuối thời kỳ Đông Hán phục vụ dưới trướng Viên Thượng. Ông là người Hà Bắc, Ký Châu.

Năm 204, sau cái chết của Viên Thiệu, hai anh em Viên Thượng và Viên Đàm quay sang đánh lẫn nhau để tranh giành quyền lực. Tào Tháo nhân cơ hội đó tấn công và chiếm Nghiệp Thành.

Thấy vậy, Viên Thượng dẫn quân quay lại hòng chiếm lại Nghiệp Thành, nhưng nhiều binh sĩ của ông đã bỏ mà qua hàng Tào Tháo trong đó có Trương Dĩ.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Trương Dĩ xuất hiện thêm trong trận Xích Bích cùng Mã Diên và bị Cam Ninh chém bay đầu ngay từ hiệp đấu đầu tiên.

Trong TS Online, Trương Dĩ luôn xuất hiện song hành cùng Mã Diên mọi lúc mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh đúng như theo sự kiện rời bỏ Viên Thượng để qua hàng Tào Tháo. Tất cả được thể hiện qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trương Dĩ

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 69

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Đá Rơi – Cạm Bẫy – Địa Nha

Xuất hiện: Rừng Vi Sơn 1 (ID Map: 11841) – Thanh Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Cứu chủ tắm huyết, Tào Tháo chiếm Nghiệp Thành, Xích Bích Chu Lang

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu