Khâu Lực Cư – Qiu Li Ju -丘力居

Khâu Lực Cư – Qiu Li Ju –丘力居

Khâu Lực Cư (hay tên trong game là Âu Lực Cư) là một tù trưởng của bộ lạc Ô Hoàn, một trong những bộ lạc thuộc phía bắc Trung Quốc. Sử sách không chép lại nguồn gốc về ông.

Vào thời nhà Hán, các vua nhà Hán lúc bấy giờ vẫn dang dở việc bình định khu vực Lô Long và Liêu Đông, nên mục tiêu đặt ra là liên kết với bộ tộc Ô Hoàn để bình định người Hung Nô. Tuy nhiên, họ không thể xóa việc người Ô Hoàn sống nhờ vào người Hung Nô, nên đã dùng các biện pháp áp chế để ép buộc người Ô Hoàn. Chính việc này khiến cho liên quan Hung Nô và Ô Hoàn hình thành.

Vào giai đoạn tiền Tam Quốc, Viên Thiệu là chư hầu có lực lượng mạnh nhất ở phía bắc, và vì nhận thấy nhà Hán không còn là mối nguy hại nữa nên Thạc Tấn (Đạp Đốn) liên minh với Viên Thiệu, rồi sau đó giúp họ Viên tiêu diệt Công Tôn Toản, người từng dẫn binh đánh tộc Ô Hoàn của Khâu Lực Cư.

Về trận chiến giữa Công Tôn Toản và Khâu Lực Cư, hay nói đúng hơn là giữa Toản và lực lượng báo thù cho Lưu Ngu diễn ra sau khi Toản cầm quân chiếm U Châu và giết Lưu Ngu. Các thủ hạ của Lưu Ngu là Tiên Vu Phụ kết hợp với Diêm Nhu với vài vạn quân giết Trâu Đan, sau đó liên kết với Khâu Lực Cư có 7000 quân rồi thêm 10 vạn quân của Viên Thiệu phái đến để chống lại Công Tôn Toản.

Sau khi Tào Tháo đại thắng Viên Thiệu ở Quan Độ, lần lượt truy sát các con ông này là Viên Đàm và Viên Hy. Tiếp đó, Tào Tháo dẫn quân tiến đánh quân Ô Hoàn, tiêu diệt họ ở chân núi Bạch Lang, giết chết Thạc Tấn.

Kể từ đó, không còn ghi chép gì liên quan đến Khâu Lực Cư nữa.

Trong TS Online, Khâu Lực Cư là võ tướng gắn liền với ký ức những ngày đầu chơi game của hầu như tất cả người chơi. Về phần hệ thống nhiệm vụ liên quan, tập chung chủ yếu làm nổi bật giao tranh giữa Khâu Lực Cư và Công Tôn Toản mà trong đó, Khâu Lực Cư là phe phản diện gây bạo loạn.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Khâu Lực Cư

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp

Level NPC: 43

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Liệt Hỏa – Hỏa Cầu – Hội Tâm Nhất Kích

Xuất hiện: Tầng cuối Lô Long Khẩu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Đại phá quân Ô Hoàn

Hình ảnh

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu