Tuân Du – Xun You – 荀攸

Tuân Du – Xun You – 荀攸

Tuân Du (hay còn dịch là Cửu Du) là một mưu sĩ giỏi của Tào Tháo trong thời Tam Quốc. Ông là cháu gọi Tuân Úc bằng chú. Tuân Du là người làng Dĩnh Âm, đất Dĩnh Xuyên, Duyện Châu.

Trước khi phục vụ Tào Tháo, Tuân Du từng phục vụ Viên Thiệu và Đổng Trác. Trong thời gian phục vụ Đổng Trác, ông từng âm mưu ám sát Trác và bị bắt. Bạn tù ông sợ hãi phải tự sát, còn ông vẫn ung dung ngồi tù để đến ngày Đổng Trác bị giết thì ông được thả.

Năm 192 ông theo chú là Tuân Úc đầu quân phục vụ Tào Tháo.

Kể từ khi phục vụ họ Tào, Tuân Du đã lập nhiều công lao trong việc hiến mưu giúp bắt Lữ Bố, trảm Nhan Lương, đánh Lưu Biểu, xây thành phòng thủ trong trận Đồng Quan. Nhờ những chiến công này, ông rất được Tào Tháo coi trọng. Ông cũng là người tiến cử Trình Dục cho Tào Tháo.

Tuy nhiên, Tuân Du và Tuân Úc luôn phản đối việc Tào Tháo chiếm ngôi vua nhà Hán. Điều này khiến Tào Tháo rất đau lòng vì những người tài giỏi phục vụ ông chỉ coi ông là quan to chứ không ủng hộ ông chiếm ngôi nhà Hán.

Tuân Du chết vì bênh khi đang trên đường đi chinh phạt Tôn Quyền.

Trong TS Online, Tuân Du được miêu tả hoàn toàn sát với những gì sử sách chép lại. Tất cả được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Cửu Du

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 125

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Long – Bát Diện Hỏa Luân – Cuồng Diêm Trảm

Xuất hiện: Tào Phủ Diệp Thành – Dự Châu (map bên phải quảng trường lễ cưới)

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Trận chiến Khang Đình, Quan Vũ hàng Hán, Đại phá Lưu Bị, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu