Trương Tử Khiêm – Zhangzi Qian – 張子謙

Trương Tử Khiêm – Zhangzi Qian – 張子謙

Trương Tử Khiêm là một tướng phục vụ dưới quyền Viên Thượng trong cuộc chiến giữa các chư hầu cuối thời kỳ Đông Hán, sau hàng phục Tào Tháo. Ông là người huyện Hà Nội, Ký Châu.

Trương Tử Khiêm vốn thuộc quân đội Viên Thiệu, một chư hầu bá chủ phía Bắc cuối thời kỳ Đông Hán, ông được cắt cử phục vụ dưới trướng Thôi Diễm vào thời gian đó.

Năm 204, sau thất bại nặng nề ở Quan Độ, Viên Thiệu bệnh chết, và 2 anh em con ông này thay vì củng cố binh lực chống Tào Tháo, lại quay sang đánh nhau để tranh giành quyền lực. Vì bị ép buộc nên Thôi Diễm bị giam cầm trong tay Viên Thượng sau được người cứu và trấn thủ Nghiệp Thành trong lúc Viên Thượng qua Thanh Châu đánh Viêm Đàm.

Chính vì thế, Trương Tử Khiêm sát cánh bên Thôi Diễm bảo vệ Nghiệp thành trước sự tấn công của đại quân do Tào Tháo chỉ huy.

Sau cùng, quân ít lực yếu, Nghiệp Thành rơi vào tay Tào Tháo, các tướng lĩnh còn sống đều quy hàng họ Tào.

Trong TS Online, Trương Tử Khiêm là tướng có level có thấp nhất so với những tướng khác quy hàng nhà Tào Ngụy có xuất phát điểm thuộc binh lực họ Viên. Ông cũng được tái hiện trong cuộc tấn công của Tào Tháo vào Nghiệp Thành, được thể hiện qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tr Tử Khiêm

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 44

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Thuật Ngự Phong – Cuồng Phong – Bão Phong

Xuất hiện: Rừng Hà Nội 2 – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tào Tháo chiếm Nghiệp Thành

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu