Triệu Vân – Zhao Yun – 趙雲

Triệu Vân – Zhao Yun – 趙雲

Triệu Vân, tự Tử Long, là một danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông là một trong ngũ hổ tướng của Lưu Bị cùng Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu và Hoàng Trung. Triệu Vân sinh ra và lớn lên tại quận Thường Sơn, huyện Chính Định, Tỉnh Hà Bắc, Ký Châu.

Từ thời niên thiếu, Triệu Vân với ngoại hình hùng dũng lại giỏi võ nghệ và có tài thao lược, nên ông nhanh chóng được dân trong vùng đề cử làm lãnh đạo đội quân gia nhập với Công Tôn Toản đánh với quân Khăn Vàng.

Sau đó, các chư hầu diệt Đổng Trác quay ra đánh lẫn nhau, các binh lực vùng đó đều chạy theo Viên Thiệu, chỉ có Tử Long là theo Công Tôn Toản. Sau này, Lưu Bị sa cơ, nương nhờ Công Tôn Toản thì gặp được Triệu Vân và ngỏ ý kết thân rồi sau này “hớt luôn” Triệu Vân của Công Tôn Toản, bạn thời niên thiếu và họ hàng với Lưu Bị.

Từ khi phò tá Lưu Bị, Triệu Vân lập rất nhiều công trạng, từ trận Bác Vọng đánh tan quân của Tào Tháo do Hạ Hầu Đôn và Vu Cấm đứng đầu, đến việc phá vòng vây hàng vạn quân địch bảo vệ vợ con của Lưu Bị. Từ đó đập tan mọi hoài nghi về năng lực và lòng trung thành của Triệu Vân.

Ông được Lưu Bị và Gia Cát Lượng giao cho rất nhiều việc nhỏ lẻ (hầu như không bao giờ được giao cầm quân đánh chính) nhưng đều hoàn thành trọn vẹn và dành chiến thắng huy hoàng từ việc được giao. Phải kể đến trận ở bờ Hán Thủy khi phá tan thành công 20 vạn quân Tào.

Mặc dù được người đời xưng tụng là một trong 5 hổ tướng của Lưu Bị, nhưng Triệu Vân luôn luôn bị xếp ở hàng “dự bị”. Bằng chứng là sau khi Lưu Bị xưng đế, 4 mãnh tướng còn lại là Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu và Hoàng Trung lần lượt được phong ban chức tước là Tiền, Hữu, Tả, Hậu Tướng Quân, trong khi Triệu Vân chỉ được làm Dực quân tướng tạo nên nhiều tranh cãi của người đời sau này về ông.

Tuy vậy, xét về lòng tận trung và tài năng đóng góp cho đất nước, ông là 1 trong 2 danh tướng thời Tam Quốc được nhà Minh và nhà Thanh sau này của Trung Quốc tôn vinh trong Đế Vương Miếu.

Trong TS Online, hình tượng nhân vật Triệu Vân được xây dựng bám sát theo tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, mà hầu hết là các tình tiết có thật nêu trên được cường hóa để tôn vinh lòng tận trung và tài năng thực sự của ông.

Tuy vậy, riêng bản thân nhận thấy, Mã Văn Lộc được cho là vợ Triệu Vân nhưng thực ra chỉ là một nhân vật hư cấu, vì thế nên Triệu Vân không có vợ, cộng thêm với các chi tiết dụng binh và ban thưởng ở trên, nhiều người nghi ngờ thực chất Triệu Vân là nữ giả nam, nhưng bản thân thấy sự “ship” cặp đôi Mã Siêu + Triệu Vân là có cơ sở, không tự dưng La Quán Trung “tạo” ra nhân vật hư cấu Mã Văn Lục để làm vợ của Triệu Vân. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Triệu Vân

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 133

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Bão Phong – Phong Quyển Tàn Vân – Loạn Kích

Xuất hiện: Thôn Thường Sơn – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Cứu mẹ Triệu Vân, Chọc giận Chu Du lần 2, Tiệt Giang đoạt A Đấu, Bờ Hán Thủy phá Tào Tháo, …

Hình ảnh

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu