Tào Thuần – Cao Chun – 曹纯

Tào Thuần – Cao Chun –

Tào Thuần là một tướng lĩnh chỉ huy của Tào Tháo vào cuối thời Đông Hán. Ông sinh tại huyện Bạc Châu, tỉnh An Huy, Từ Châu.

Tào Thuần là em trai của Tào Nhân và là em họ của Tào Tháo, khi cha mất, ông cùng anh trai bán hết nhà cửa đất đai để chiêu mộ anh tài chờ thời. Lúc đó, Tào Tháo đứng lên kêu gọi họ hàng và bằng hữu tập hợp binh lực đánh Đổng Trác, Tào Thuần gia nhập quân đội của Tào Tháo.

Năm 205, Tào Thuần được lệnh chỉ huy lực lượng kỵ binh tinh nhuệ mang tên Hổ Báo Kỵ bao vây và tiêu diệt Viên Đàm. Tuy bước đầu gặp khó khăn nhưng cuối cùng, Tào Thuần là người lấy đầu Viên Đàm.

Tiếp theo là cuộc viễn chinh lên phía Bắc để chống lại bộ tộc Ô Hoàn, Tào Thuần một lần nữa lập công khi tiến quân thần tốc và tập kích bất ngờ lực lượng Ô Hoàn cùng giết chết thủ lĩnh Đạp Đốn ở trận núi Bạch Lang.

Trong trận Trường Bản, Tào Thuần dẫn binh lực tách khỏi đại quân của Tào Tháo và bất ngờ tấn công Lưu Bị, bắt được hai người con gái, phu nhân và nhiều vật tư của Lưu Bị, thêm vào đó là các quân trang, quân dụng và một số binh lực đầu hàng.

Tào Thuần chết năm 210 và được phong nhiều chức tước.

Trong TS Online, Tào Thuần xuất hiện rất nhiều trong những nhiệm vụ liên quan tới hai trận lớn là trận Xích Bích và trận Trường Bản. Ngoài ra ông còn xuất hiện trong trận Giang Lăng, cũng như việc ngăn cản Quan Vũ bỏ quân Tào chạy về Lưu Bị ở Cổ Thành. Tất cả được thể hiện qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tào Thuần

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 94

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Hội Tâm Nhất Kích – Phong Hỏa Luân – Hỏa Long

Xuất hiện: Quan Phủ Hứa Xương – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Liệt hỏa Xích Bích, Lưu Bị vào Kinh Châu, Cứu chủ tắm huyết, Quan Vũ hàng Hán, Cổ thành hội, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu