Hạ Hầu Ân – Xiahou En – 夏侯恩

Hạ Hầu Ân – Xiahou En – 夏侯恩

Hạ Hầu Ân là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Một dị bản khác của Nhật Bản cho rằng ông là em ruột của Hạ Hầu Đôn, sinh ra và lớn lên ở huyện Bạc Châu, tỉnh An Huy, Từ Châu.

Theo tiểu thuyết, Hạ Hầu Ân là cận vệ của Tào Tháo, người có nhiệm vụ giữ một trong hai thanh bảo kiếm của Tào Tháo có tên là Thanh Công, thanh còn lại tên là Ỷ Thiên luôn được Tào Tháo đeo bên mình.

Vũ khí của Hạ Hầu Ân là giáo sắt, còn thanh kiếm Thanh Công của Tào Tháo được ông đeo sau lưng.

Trong trận Trường Bản, khi quân Tào đang truy bắt Lưu Bị, Hạ Hầu Ân cậy mình có sức khỏe nên cố tình tách ra khỏi Tào Tháo dẫn theo vài chục binh kỵ mà lao vào dân thường cướp bóc. Không may thay, ông đụng ngay Triệu Vân và bị Vân đâm chết trong chỉ một hiệp đấu, quân đi theo thấy vậy chạy tan tác. Sau khi đâm chết Hạ Hầu Ân, Triệu Vân nhặt thanh gươm lên xem thấy được khắc 2 chữ “Thanh Công” mạ vàng nên biết là gươm báu, liền vắt lên mình rồi xông ra khỏi vòng vây.

Trong TS Online, Hạ Hầu Ân được miêu tả hoàn toàn giống với những gì La Quán Trung tạo ra ông. Thêm vào đó là đôi lần xuất hiện khi “ai đó” vô tình động tới họ Hạ Hầu, đơn cử là Trương Phi. Tất cả được thể hiện qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Hạ Hầu Ân

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 67

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Liệt Hỏa – Hỏa Luân – Vũ Điệu Nóng Bỏng

Xuất hiện: Thành Môn Từ Châu – Từ Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Cứu chủ tắm huyết, Trương Phi cưới vợ, Đại phá bát môn kim tỏa trận

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu