Tào Hùng – Cao Xiong -曹 熊

Tào Hùng – Cao Xiong –

Tào Hùng là con trai thứ 4 của Tào Tháo cùng Biện phu nhân, ông sinh tại huyện Bạc Châu, tỉnh An Huy, Từ Châu.

Từ nhỏ, do ngoại hình ốm yếu và sức khỏe kém, ông không tham gia vào hầu như tất cả các cuộc tranh đấu của Tào Tháo.

Năm 220, Tào Tháo chết, Tào Phi thừa kế, lật đổ vua Hán và tự xưng Vương. Ông cho triệu tập tập tất cả các anh em mình về Lạc Dương dự tang lễ cha (vì trước đó đã đày ải họ đi nơi khác để khỏi còn ai tranh đoạt ngôi vị). Tào Hùng từ chối, nên Tào Phi đã phái sứ đến nhằm đe dọa tính mạng và đoạt hết binh quyền, nhưng sử giả trở về báo rằng Tào Hùng đã treo cổ tự vẫn.

Tuy vậy, ông vẫn được truy tặng danh hiệu, chức tước và hộ dân như những người con khác của Tào Tháo, cụ thể:

Năm 221, ông được phong là Hiếu Hiền hầu.

Đến năm 229, ông được phong làm Hiếu Hiền Vương.

Năm 234 con trai của Tào Hùng là Tào Bình thừa kế tước hiệu của cha, đến năm 245, Tào Bình qua đời nhưng không có người kế nhiệm nên toàn bộ bổng lộc đều bị tịch thu.

Trong TS Online, nhân vật Tào Hùng không xuất hiện trong bất kỳ nhiệm vụ nào, đúng theo những gì sử sách chép lại.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tào Hùng

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 52

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Tiễn – Hỏa Cầu – Hội Tâm Nhất Kích

Xuất hiện: Khổng Tước Đài – Diệp Thành – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Không có.

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu