Tần Kỳ – Qin Qi – 秦琪

Tần Kỳ – Qin Qi – 秦琪

Tần Kỳ là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Trong tiểu thuyết, ông là một tướng lĩnh phục vụ Tào Tháo cuối thời kỳ Đông Hán. Ông là người đất Việt Châu.

Ông được kể là cháu của Thái Dương, một đại tướng quân của Tào Tháo, được chú mình gửi gắm cho Hạ Hầu Đôn vì muốn cháu theo con đường binh nghiệp. Dưới sự dẫn đắt của Hạ Hầu Đôn, Tần Kỳ được bổ nhiệm làm bộ tướng và phụ trách giữ ải Hoàng Hà kiêm quản lý tàu thuyền, vận chuyển.

Tất cả những chi tiết trên nhằm tô điểm thêm cho sự kiện “qua năm ải chém 6 tướng” của Quan Vũ. Tiểu thuyết kể rằng, Quan Vũ sau khi chém Nhan Lương và Văn Xú báo ơn tha mạng của Tào Tháo, thì lên đường đến Cổ thành hội tụ với Lưu Bị và Trương Phi. Trên đường, ông gặp sự cản trở của các tướng lĩnh và lần lượt chém 5 tướng. Cuối cùng cũng đến được ải Hoàng Hà, là nơi tiếp giáp với Hà Bắc.

Tại đây, Tần Kỳ yêu cầu Quan Vũ xuất trình công văn của Tào Tháo, nhưng Quan Vũ không có. Sau đó Quan Vũ kể ra những tướng đã chém vì dám ngăn cản ông. Tần Kỳ đáp trả mạnh mẽ rằng: “Mi chỉ giết những tướng hèn vô danh chứ mi dám giết ta à?”, Quan Vũ đáp lại: “Thế mi đã bằng Nhan Lương, Văn Xú chưa?” khiến Tần Kỳ tự ái và lao lên đánh Quan Vũ. Chưa đầy một hiệp, Quan Vũ vung đao chém rơi đầu Tần Kỳ và tiếp tục cuộc hành trình.

Sau khi hay tin Tần Kỳ bị chém, Hạ Hầu Đôn thấy ngại với Thái Dương nên đuổi đánh Quan Vũ nhưng được Trương Liêu ngăn cản kịp thời. Còn Thái Dương bất chấp lệnh của Tào Tháo tiến quân đánh Quan Vũ, vì bị chém chết trong chưa đầy 3 hồi trống của Trương Phi tại Cổ Thành.

Trong TS Online, Tần Kỳ được miêu tả khá sát với những gì Tam Quốc Diễn Nghĩa kể. Tất cả được thể hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tần Kỳ

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 69

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Liệt Hỏa – Hỏa Tiễn – Hỏa Luân

Xuất hiện: Quan phủ thành Trần Lưu – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Qua 5 ải chém 6 tướng, Bình loạn lâm nguy, Trì viện Từ Châu thành

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu