Lữ Khoáng – Lu Kuang -呂曠

Lữ Khoáng – Lu Kuang –呂曠

Lữ Khoáng là một tướng sĩ phục vụ Tào Tháo trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại huyện Đông Bình, tỉnh Sơn Đông, Việt Châu.

Ban đầu, Lữ Khoáng là bộ tướng dưới trướng Viên Thiệu. Tham gia vào hầu hết các trận đánh giữ Thiệu với các thế lực lúc bấy giờ như quân Khăn Vàng, Công Tôn Toản và Tào Tháo.

Sau cái chết của Viên Thiệu, Lữ Khoáng trở thành tướng của Viên Thượng. Bị chi phối bởi Tào Tháo khiến anh em nhà họ Viên chia rẽ đánh nhau tranh giành quyền lực.

Khi các con của Viên Thiệu đánh chiến nhau đã yếu sức, Tào Tháo ra tay triệt hạ họ trong trận Lê Dương.

Sau khi Viên Thượng chết, Lữ Khoáng cùng Lữ Tường chiếm lấy thành Dương Bình, rồi vận động quần chúng nhân dân ở đây thuận theo và đầu hàng Tào Tháo. Lữ Khoáng sau đó được phong làm Liệt Hầu.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lữ Khoáng sau khi theo phục vụ Tào Tháo, đã nhận lệnh đi theo Tào Nhân và Lý Điển đuổi đánh Lưu Bị trước khi Tào Tháo lên kế hoạch tấn công niềm Nam, trong trận Tào Nhân đã sử dụng Bát Môn Kim Tỏa trận. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại, Lưu Bị chạy thoát, Lữ Khoáng bị Triệu Vân đâm chết.

Trong TS Online, nhân vật Lữ Khoáng có những lần xuất hiện khác đôi chút so với Lữ Tường. Tuy nhiên, chi tiết chết trong trận do Tào Nhân chỉ huy tấn công Lưu Bị hoàn toàn giống. Tất cả được tái hiện qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lữ Khoáng

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 72

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Lôi Mộc – Cạm Bẫy – Đá Lăn

Xuất hiện: Phổ Hộ Diệp Thành – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Ti Di Hô cử sứ giả, Tào Tháo chiếm Nghiệp Thành, Đại phá bát môn kim tỏa trận, Tất cả đều xong chỉ còn gió đông, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu