Cao Lãm – Gao Lan – 高覽

Cao Lãm – Gao Lan – 高覽

Cao Lãm là một bộ tướng từng phục vụ Viên Thiệu trong cuối thời kỳ Đông Hán, sau vì bất mãn với chúa công nên quay sang hàng Tào Tháo và phục vụ ông này suốt quãng đời còn lại. Cao Lãm sinh tại tỉnh Hà Bắc, Dự Châu.

Sử sách nhắc đến Cao Lãm trong trận Quan Độ, ông đã chiến đấu dũng cảm cho đến khi xe lương của quân Viên Thiệu bị Từ Hoảng và Sử Hoán đốt sạch. Cao Lãm được cử ra ứng cứu đội lương nhưng bị quân Tào đánh bại.

Thay vì cản phá đợt tấn công kho lương ở Ô Sào, Viên Thiệu lại lệnh cho Cao Lãm cùng Trương Hợp công phá trại Tào. Cả hai bị quân Tào phục kích phải tháo chạy.

Trên đường trở về, hai ông biết được Quách Đồ dèm pha chuyện hai ông sẽ “cười khẩy” việc mất kho lương Ô Sào. Vì sợ mất mạng, hai ông quay sang hàng Tào Tháo, Cao Lãm được phong làm Thiên tướng quân, tước Đông lai hầu.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, La Quán Trung thêu dệt thêm chi tiết ông tham gia trong trận Trường Bản và bị Triệu Vân phóng giáo đâm chết.

Trong TS Online, Cao Lãm được miêu tả khá sát so với những ghi chép về ông. Tại đây, ông tham gia vào việc đàn áp quân Khăn Vàng tại Hắc Sơn và Bột Hải, cùng Trương Cáp qua hàng Tào và cả chi tiết hư cấu của La Quán Trung đối đầu với quân Thục khi Lưu bị vào Kinh Châu.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Cao Lãm

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 92

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Ném Đá – Địa Nha  – Đá Lăn

Xuất hiện: Cung Độ Nguyên Trại – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Thu hàng Trương Hợp, Lưu Bị vào Kinh Châu, Triệu Viên Khương chống trả quân Viên Thiệu, Giải cứu nạn nhân Bột Hải

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu