Trương Vệ – Zhang Wei – 張衛

Trương Vệ – Zhang Wei – 張衛

Trương Vệ là một tướng lĩnh và là em trai của Trương Lỗ, sinh ra tại đất Ký Châu, rồi cùng anh trai di cư sang vùng Hán Trung và trở thành một trong những đầu mục của quân Khăn Vàng. Sau này ông đầu hàng Tào Tháo.

Trương Vệ được nhắc tới trong tình cảnh Tào Tháo đang dẫn quân đánh chiếm Hán Trung. Lúc này, Trương Lỗ lo sợ nên tính quyết định đầu hàng ngay, nhưng được sự phân tích tình hình của Diêm Phố nên điều quân đánh chặn tại của Quan Bình.

Trương Vệ là người bất đồng quan điểm với anh trai, một mực sống chết muốn chống lại quân Tào. Ông đã kiên vững chống trả đại quân của Tào Tháo, và đã có lần đẩy lùi được đại quân Tào. Tuy nhiên, Tào Tháo đã cử một đội quân tinh nhuệ tập kích vào ban đêm, kèm với đó là lùa một bầy nai ồ ạt chạy về phía trại của Trương Vệ và phá tan trại của ông.

Hoàn toàn lấn át về mưu kế cũng như quân lực, Trương Vệ mất ý chí và đầu hàng Tào Tháo. Ông được bổ nhiệm phục vụ dưới trướng Đổng Chiêu.

Trong TS Online, rất dễ để nhầm lẫn các nhân vật Trương Vệ, Dương Bỉnh và Dương Bách với nhau do có quá ít tài liệu ghe chép về những nhân vật này hoặc do đơn thuần một trong số đó là nhân vật hư cấu của La Quán Trung. Trương Vệ được thể khá đúng thông qua hệ thống nhiệm vụ so với thực tế.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trương Vệ

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 81

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Cạm Bẫy – Địa Nha – Đá Lăn

Xuất hiện: Rửng Tây Sơn – U Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Khi Tào Tháo tấn công nước Hán, Sức mạnh chống Tào Tháo, Tây Sơn gặp Trương Vĩ, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu