Posted in Pet - Võ tướng

Pháp Chính – Fa Cheng – 法正

Pháp Chính – Fa Cheng –  法正 Pháp Chính, tự Hiếu Trực, là một trong những mưu sĩ hàng đầu phục vụ Lưu Bị nhà…

Posted in Pet - Võ tướng

Quan Ngân Bình – Guan Yi Ping – 關銀屏

Quan Ngân Bình – Guan Yi Ping – 關銀屏 Quan Ngân Bình, hay Quan Phụng, là con gái của của Quan Vũ, người đứng đầu…

Posted in Pet - Võ tướng

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達 Mạnh Đạt, tự Tử Kính, là bộ tướng phục có tài nhưng thiếu quyết đoán, phục vụ các…