Kế của Lữ Mông

Tên Q: Kế của Lã Mông
ĐKNV: Hoàn thành Q Đại chiến Phàn Thành
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: Ca la hương x 50
Nhiệm vụ tiếp theo: Quan Vũ hiển thánh
Nội dung nhiệm vụ:

– Đến Giang Linh thành môn đối thoại với Lữ mông, Quân nhà Quan gia nhập đội ngũ
– Vào thành Giang Linh đối thoại với Tạ Thiếu Gia, tiếp tục vào trong đối thoại với Tiểu Mỹ, vào phổ hộ đối thoại với Tú Tú và Ông Lão Lục, trở ra ngoài lập tức đối thoại.
– Trở lại thành môn đối thoại với Lữ Mông, đồng ý giúp đỡ.
– Đến rừng Mạch thành đối thoại với Tưởng Khăm , chiến đấu với Quan Vũ , Quan Bình, vào trận chạy thoát.
– Tiếp tục tiến vào trong đến tọa độ 400:2200, chiến đấu với Quan Vũ, Quan Bình, Quân nhà Quan x4 ( trong 5 lượt phải giành thắng lợi ).
– Đến tọa độ 1100:1200 đối thoại với Quan Vũ đối thoại với Tưởng Khăm vào chiến đấu Quan Vũ , Mã Lương , Quan Bình, quân nhà Quân x3, Quan gia thiết kỵ x4 ( tiếp viện : Quan Vũ phẫn nộ, Quan bình phẫn nộ )
– Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu