Các lệnh hữu ích dành riêng cho TS Ba Đậu Yêu

CÁC CÂU LỆNH TRONG TSBDY-MOBILE

Giới thiệu: Trong game có 1 số câu lệnh dùng để sử dụng một chức năng đặc biệt trong game. Bạn cần lưu ý các câu lệnh này để có thể tối ưu hóa việc chơi, khám phá và cầy cuốc.

 • Cách nhập lệnh:

Chuyển kênh chat sang kênh gần rồi gõ  ‘/’ + ‘câu lệnh’ rồi ấn gửi. Ví dụ: “ /info’’ rồi ấn gửi )

 • Các câu lệnh:
 • info: Dùng để soi Sever, Channel, ID map đang đứng của người chơi ( lưu ý bật kênh hệ thống mới nhìn thấy )

 • next: Sử dụng khi người chơi bị kẹt không di chuyển được do nhỡ tay click vào quái hoặc đến 1 số map bị lỗi quest
 • ptmode: Sử dụng để treo máy cho member trong party. Cách sử dụng vui lòng tham khảo bài viết Ptmode và Afkmode
 • afkmode: Sử dụng để treo máy cho chủ party. Cách sử dụng vui lòng tham khảo bài viết Ptmode và Afkmode
 • dt x ( trong đó x = 1 2 3 4 5 tương ứng với từng điểm doanh trận): Sử dụng để add điểm doanh trận khi thực hiện 1 số Quest yêu cầu điểm doanh trận

 


CÁC CÂU LỆNH TRONG TSBDY- PC

Đây là các câu lệnh dành cho phiên bản TS BDY – PC ( Ba Do Yao và Hoàng Kim Ba Đậu Yêu )

Lệnh tự động công kích

 • /afk on 2 – Tự động tấn công bằng kĩ năng F1 (nếu Võ tướng và Nhân vật khác kĩ năng thì chỉ auto kĩ năng của 1 người đã được cài đặt ở F1)
 • /afk on – Tự động đánh thường
 • /afk off – Tắt tự động tấn công
 • /afk add xx (xx số lần) – Mua thêm số lần auto F1 (10 gold/lần)
 • /afk check – Để kiểm tra số lần auto còn lại

Một số lệnh khác

 • /all [Nội dung] – Sử dụng để chat kênh toàn (không cần trang bị Hào Giác như các TS khác)
 • /info – Xem kênh đang chơi, xem ID map nhân vật đang đứng
 • /cc – Xem trạng thái các kênh (Mỗi server có 4 kênh)
 • /cc x (x là số nguyên từ 1 đến 4 tương ứng với số kênh trong server – Sử dụng lệnh này để chuyển kênh, gõ lệnh xong cần thoát ra và đăng nhập lại)
 • /kick x (x là số nguyên từ 1 đến 4 tương ứng với thứ tự thành viên trong tổ đội) – Loại bỏ thành viên trong đội ngũ (chỉ chủ party mới có thể dùng)
 • /mix – mix 2 tâm hoặc thuộc tính vào item (đặt item ở trong ô chứa đồ đầu tiên và lông/tâm ở ô thứ 2)
 • /next – Sử dụng khi làm quest bị đứng hoặc bị kẹt cứng không di chuyển được
 • /dt x y (x có giá trị từ 1-5 tương ứng với Ngụy/Thục/Ngô/Khăn/Du hiệp; y là số điểm doanh trận bạn cần thêm) – Sử dụng khi làm các quest liên quan đến điểm doanh trận
 • /topten – Xem thứ hạng top 10 người có nhiều trận thắng nhất trong sự kiện PvP
 • /prize – Sau khi có thông báo kết thúc sự kiện PvP, 10 người chơi có thứ hạng cao nhất có thể sử dụng lệnh này để nhận phần thưởng
 • /ptmode –  Tương tự như trong mobile
 • /guildinfo + /guildup: Tham khảo thêm ở ảnh dưới. Item Vương đạo có được thông qua mở box loạn đấu
Facebook Comments