Tôn Thượng Hương – Sun ShangXiang – 孫尚香

Tôn Thượng Hương – Sun ShangXiang – 孫尚香

Tôn Thượng Hương là con gái út của Trường Sa thái thú Tôn Kiên, và là vợ của Thục chúa Lưu Bị. Bà là người huyện Phú Xuân, Ngô Quận, nay là quận Phú Dương, thị trấn Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Từ Châu.

Tôn Thượng Hương được tất cả các sách sử ghi nhận là người ương ngạnh, ngang bướng, thích đao kiếm, không chịu khuất phục ai.

Nhằm giữ hòa khí giữa Thục và Ngô, Tôn Quyền đã gả em gái mình cho Lưu Bị, nhưng Tôn Thượng Hương lại vô cùng ghét nhà Thục và đặc biệt là Lưu Bị. Dần dần, bà đã kiểm soát toàn bộ chuyện trong nhà và con trai Lưu Thiện (A Đẩu). Rồi đến khi Lưu Bị vào đất Thục, Tôn Quyền sai sứ cho gọi em gái về, bà đã dẫn theo A Đẩu theo, nhưng bị Triệu Vân đoạt lại. Từ đó sử sách không còn ghi chép gì về bà.

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, thêm vào chi tiết kế gả Tôn Thượng Hương là của Lỗ Túc, vì âm mưu muốn giam lỏng Lưu Bị, nhưng bị Gia Cát Lượng phá. Đồng thời, khi bà bỏ về Ngô, mang theo A Đẩu (gọi là A Đẩu vì Lưu Thiện bị thiểu năng) và bị Triệu Vân và Trương Phi chặn lại, họ cố gắng thuyết phục, Tôn Thượng Hương mới đồng ý bỏ lại A Đẩu. Thêm vào đó, tác phẩm còn kể thêm sau trận Di Lăng, có người phao tin Lưu Bị đã chết nên Tôn Thượng Hương gieo mình xuống sông tự vẫn.

Có thể thấy, dù là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng bị định kiến xã hội lúc bấy giờ tác động, Tôn Thượng Hương vẫn không thể nào làm trái những sắp đặt do “đấng nam nhi” định sẵn cho bà.

Trong TS Online, hình tượng Tôn Thượng Hương vẫn giữ nguyên được vẻ “máu lửa” và tính tình bốc đồng của mình. Tất cả được thể hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tôn Thượng Hương

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 100

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Hội Tâm Nhất Kích – Hỏa Kiếm – Cuồng Diêm Trảm

Xuất hiện: Nhà Tôn Thượng Hương – Kiến Nghiệp – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Chiến hữu dã man của tôi, Sơn Việt ra tay, Nữ anh hùng Tôn Thượng Hương, Tiệt Giang đoạt A Đấu

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu