Tổ Mậu – Zu Mao – 祖茂

Tổ Mậu – Zu Mao – 祖茂

Tổ Mậu, tự là Đại Vinh, là một bộ tướng phục vụ dưới trướng lãnh chúa Tôn Kiên. Ông quê ở Phú Xuân, Ngô Quận, Từ Châu.

Tổ Mậu được nhắc đến là người tham gia cuộc chiến chống Đổng Trác của Tôn Kiên cùng với Trình Phổ, Hoàng Cái và Trần Đương.

Tại trận chiến chống Đổng Trác, quân Tôn Kiên bị Từ Vinh đánh bại, thua chạy toán loạn. Khi bị quân Đổng Trác truy đuổi gắt gao, Tổ Mậu nhận thấy quân Đổng Trác đang đuổi theo cái nón chóp đỏ mà Tôn Kiên đang đội, nên liền hiến kế đổi nón để tạo đường rút cho Tôn Kiên. Quân Đổng Trác tiếp tục đuổi theo cái nón, nhưng lúc này đã là Tổ Mậu. Sau đó ông bị bao vây, nên đã treo cái nón lên một cái cây mà trốn trong bụi cỏ khô. Sau này không còn ghi chép gì về ông nữa.

Tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung hư cấu việc quân đuổi theo Tôn Kiên và Tổ Mậu là của Hoa Hùng, và việc Tổ Mậu sau khi bị bao vây đã xông ra chém Hoa Hùng, nhưng Hùng kịp vung kiếm chém chết Tổ Mậu. Việc này được kể thêm vì nguyên do Viên Thuật lo sợ Tôn Kiên lập nhiều chiến công nên đã cắt nguồn cung lương thực khiến quân lính bấn loạn tạo thời cơ cho Hoa Hùng tấn công bất ngờ vào ban đêm.

Trong TS Online, do những câu chuyện về lãnh chúa Tôn Kiên chưa thực sự được khai thác hết, nên chi tiết duy nhất liên quan đến Tổ Mậu được sử sách nhắc tới không xuất hiện trong game. Thay vào đó, ông xuất hiện sát cánh cùng Tôn Kiên và 3 vị tướng theo Tôn Kiên từ những ngày đầu để đoạt thứ mà họ cho là “bảo bối” của Trương Giác.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tổ Mậu

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 101

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Dũng Tuyền – Hồng Thủy – Băng Đá

Xuất hiện: Trại Tôn Kiên – Vĩnh Dương Trại – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Di trí của Trương Giác

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu