Thôi Diễm – Cui Yan -崔琰

Thôi Diễm – Cui Yan – 崔琰

Thôi Diễm là văn thần trong tập đoàn chính trị nhà họ Tào đầu thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Đông Vũ, quận Thanh Hà, Ký Châu.

Thuở tuổi đời 30, Thôi Diễm theo học Trịnh Huyền được 1 năm thì gặp quân Khăn Vàng công phá Bộc Hải, ông phải bỏ xứ đi tha hương khắp nơi từ Thanh, Từ, Việt, Dự rồi lại sang Đông sau đó xuống Thọ Xuân ở Dương Châu, tiếp đó xuôi Nam đến Giang, Hồ mãi 4 năm sau mới quay về.

Khi trở về, Viên Thiệu nghe danh tiếng ông liền cho mời ông về. Ông khuyên can Viên Thiệu cho binh lính ngưng việc đào bới mộ để lấy của cải mà chôn cất thi hài để lòng dân được an. Sau đó, ông lại can Viên Thiệu đánh Tào Tháo, nhưng họ Viên không nghe cuối cùng đại bại ở Quan Độ. Hai con trai là Viêm Đàm và Viên Thượng đều muốn giành được Thôi Diễm nhưng ông cáo bệnh từ chối thì bị tống ngục. Phải nhờ đến Âm Quỳ và Trần Lâm giúp ông mới thoát được.

Năm 204, Tào Tháo chiếm được Ký Châu, liền mới Thôi Diễm về. Trong buổi tiệc ăn mừng thắng lợi đó,Tào Tháo đưa ra ý định chiêu mộ binh tướng ở Ký Châu thì Thôi Diễm can ngay mà cho rằng lòng dân đang bất an vì cảnh chiến tranh loạn lạc, nên cứu dân khổ sở lầm than hơn là nghĩ đến vũ khí binh lính. Tào Tháo liền rút lệnh và tạ lỗi ông trước mặt các tân khách.

Sau đó, ông liên tục ủng hộ Tào Tháo trong các quyết định lên làm Thừa Tướng cũng như Ngụy Công. Tuy nhiên, sự ung dung tự tại của ông khiến không ít kẻ thấy chướng mắt mà buông lời dèm pha ông với Tào Tháo. Ông bị cho rằng bất mãn với việc Tào Tháo muốn chiếm ngôi nhà Hán.

Sử sách không rõ ngày ông chết, nhưng trong sách Ngụy chí của Trần Thọ chép rằng, sau khi bị cắt tóc đi đày, ông vẫn giữ thái độ ung dung khiến Tào Tháo nghĩ ông vẫn không phục mình nên ra quyết định ban chết cho ông. Khi nghe tin, Thôi Diễm cảm thấy không thỏa đáng liền tự sát.

Trong TS Online, Thôi Diễm được miêu tả sát với sử sách chép lại gần như tuyệt đối về phong thái ngoại hình đến lời ăn tiếng nói. Hơn nữa mối thân tín giữa ông và Tư Mã Lãng cũng được tái hiện đầy đủ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Thôi Diêm

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 126

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Ném Đá – Địa Nha – Vạn Mã Phi Đằng

Xuất hiện: Nhà Thôi Diễm – Thành Trần Lưu (Việt Châu) / Thượng Đảng (Bình Châu)

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tào Tháo chiếm Nghiệp Thành, Xích Bích Chu Lang, Chỉ có Cam Hưng Bá

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu