Quan Ngân Bình – Guan Yi Ping – 關銀屏

Quan Ngân Bình – Guan Yi Ping – 關銀屏

Quan Ngân Bình, hay Quan Phụng, là con gái của của Quan Vũ, người đứng đầu ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Cô sinh tại huyện Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Bình Châu.

Con trưởng của Quan Vũ là Quan Bình tử trận sớm, người con thứ là Quan Hưng lại theo nghiệp quan văn, người duy nhất thừa kế uy phong của cha chỉ còn lại Quan Phụng, có lẽ phần nào vì tiếc thương nên cảnh không người nối nghiệp nên người đời gọi cô là Quan Ngân Bình.

Cô tinh thông võ nghệ từ nhỏ, được Quan Vũ hết mực yêu thương và gọi là “Hổ nữ”, lại thêm diện mạo xinh đẹp nên được nhiều người để ý, trong đó có con trai của Tôn Quyền, nhưng vì đang tranh chấp Kinh Châu nên Quan Vũ từ chối.

Quan Ngân Bình sở hữu mọi tố chất về chiến sự từ cha, nên rất được Gia Cát Lượng tin dùng đem theo phò trợ mình thảo phạt Nam Man khi mới chỉ 18 tuổi.

Tuy sử sách không hề ghi lại năm sinh năm mất của cô, nhưng có nhắc tới việc vào năm 264, con của Bàng Đức là là Bàng Hội theo Chung Hội vào Thành Đô tìm giết người nhà Quan Vũ trả thù cho cha, dòng dõi Quan Vũ cũng diệt vong từ đó.

Trong TS Online, vì là thân phận nữ nhi, nên cô cũng ít được nhắc tới, vả lại hình tượng nhân vật của cô trông vẻ ngoài “võ tướng” hơn so với một nữ nhi nên nhiều người nhầm tưởng cô là nam nhi.

Vậy bạn có nhận xét gì về cô ấy không?

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Quan Ngân Bình

Hệ: Phong

Doanh Trận/ Phe: Thục

Level NPC: 96

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Tuyền Phong – Cuồng Phong – Liên Kích

Xuất hiện: Thành Đô – Ích Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Truy kích chiến Trường Bản, Hoa dung gặp Quan Vũ

Hình ảnh

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu