Ngụy Diên – Wei Yan – 魏延

Ngụy Diên – Wei Yan – 魏延

Ngụy Diên, tự là Văn Trường (là Văn (文) không phải Vân (雲) trong Vân Trường như tên tự của Quan Vũ), là một đại tướng nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Tín Dương, tỉnh Hồ Bắc, thuộc địa phận tỉnh Hà Nam hiện nay, Kinh Bắc.

Ngụy Diên ban đầu là tướng nhỏ của Lưu Biểu, hầu hết những lần nhắc đến các cuộc chiến của Lưu Biểu đều không nhắc tới Ngụy Diên.

Năm 208, Tào Tháo mang quân đánh chiếm Kinh Châu, Ngụy Diên định theo hàng Lưu Bị, nhưng chạy theo không kịp phải chạy xuống Kinh Nam, thành Trường Sa theo thái thú Hàn Huyền.

Sau trận Xích Bích, Lưu Bị sai Quan Vũ đi đánh Trường Sa. Hàn Huyền chống cự không hàng. Ngụy Diên do trước đã muốn theo Lưu Bị nên liền tới thuyết phục Hoàng Trung hàng Lưu Bị. Hoàng Trung nghe theo, Hàn Huyền không còn tướng trấn thủ phải dâng thành đầu hàng nốt. La Quán Trung hư cấu thêm việc Hoàng Trung không nghe theo Ngụy Diên, sau vài lần giao đấu với Quan Vũ bị Hàn Huyền nghi ngờ có ý định làm phản nên xử Hoàng Trung tội chết. Ngụy Diên xông vào pháp trường cứu Hoàng Trung rồi giết luôn Hàn Huyền. Điều này khiến Gia Cát Lượng xem Ngụy Diên là người phản phúc và là nguyên nhân dẫn đến vô vàn tình tiết hư cấu của La Quán Trung về sau.

Thực chất, Ngụy Diên là một tướng tài và có lòng trung thành đáng nể. Ông lại có tài huấn luyện binh sĩ, nên cấp dưới rất kính trọng ông, nhưng lại tự cao tự đại nên không được lòng những người ngang hàng và cấp trên.

Nhờ vào sự trung thành của ông, năm 219, sau khi chiếm được Hán Trung, Lưu Bị chọn Ngụy Diên làm thái thú Hán Trung.

Năm 221, Lưu Bị xưng đế, Ngụy Diên được phong làm Chinh bắc tướng quân.

Trong các đợt đánh Ngụy của quân Thục, Ngụy Diên luôn đề xuất ý kiến lĩnh một số binh sĩ tinh nhuệ đi theo đường tắt để đánh úp, nhưng tất cả đều bị Gia Cát Lượng từ chối. La Quán Trung lấy cớ phản phúc ngày xưa để bào chữa cho việc Gia Cát Lượng không tin tưởng ông. Tuy nhiên, các sử gia đều gạt phăng sự phi lý đó mà cho rằng, Gia Cát Lượng suy tính việc “công để thủ” hay “cách phòng thủ hay nhất là tấn công” để ngăn ngừa mối hiểm họa từ phe Ngụy, vì trên thực tế, với sức nhà Thục, không thể nào có chuyện tiêu diệt nổi nhà Ngụy.

Sau khi hổ tướng cuối cùng của nhà Thục là Triệu Vân qua đời, Ngụy Diên là danh tướng mạnh nhất còn lại duy nhất. Xét về cấp bậc, ông chỉ sau Gia Cát Lượng.

Về cuối đời, mấu thuẫn giữa Ngụy Diên và Dương Nghi trở nên sâu sắc. Cùng với đó, càng cho thấy việc khó hiểu trong việc đối đãi của Gia Cát Lượng với Ngụy Diên, vì hầu hết các chi tiết đều thông qua Dương Nghi, kẻ thù của Ngụy Diên. Trong đợt Bắc Phạt cuối cùng của Gia Cát Lượng, lúc này ông đã ốm nặng, hàng ngũ lúc đó gồm Dương Nghi phụ trách tiền tuyến, Gia Cát Lượng, Khương Duy và Phí Y trung tâm rồi đến Ngụy Diên ở hậu quân. Trước khi Gia Cát Lượng qua đời cho gọi Dương Nghi, Khương Duy và Phí Y đến căn dặn việc rút quân. Còn sau đó, mọi quyết định đều là Dương Nghi đưa ra, nên việc dùng “di nguyện của Gia Cát Lượng” để áp đặt lên Ngụy Diên đều không có ai kiểm chứng đó có xác thực là ý định của Gia Cát Lượng hay không.

Chính vì bất mãn về điều này, Ngụy Diên mới tiến lên trước và gây cản trở đường rút quân của phe Thục, làm căn cứ khép tội phản quốc cho Ngụy Diên. Với sự thù ghét có sẵn, Ngụy Diên đóng quân tại Bao Cốc đón đánh Dương Nghi. Dương Nghi lệnh cho Vương Bình đi tiên phong, kích động quân của Ngụy Diên đào ngũ. Ngụy Diên thân cô thế cô dẫn gia quyết về Hán Trung thì bị Mã Đại đuổi theo và kết liễu. Dương Nghi do thù ghét ông nên dèm pha thêm về tội danh, kết cục Ngụy Diên bị tru di tam tộc.

Trong TS Online, nhân vật Ngụy Diên có số phận “đen đủi” nhất trong hàng ngũ những tướng vô tình bị La Quán Trung gán vào vai phản diện, nhất là về mặt ngoại hình của nhân vật. Về các trận chiến tham gia, Ngụy Diên tham gia vào hầu như tất cả các cuộc chiến của phe Thục kể từ sau trận Xích Bích. Tất cả được tái hiện trong hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Ngụy Diên

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 126

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Cuồng Phong – Liên Kích – Loạn Kích

Xuất hiện: Lan Dương Thành – Kinh Bắc

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tương hội sông Phù, Kế Gia Cát Lượng đẩy lùi 4 quân, Hãn tướng thiên sanh phản bội, Tam cầm Mạnh Hoạch, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu