Giản Ung – Jian Yong – 簡雍

Giản Ung – Jian Yong – 簡雍

Giản Ung (hay Giản Dung) tự là Hiến Hòa, là một quan viên nhà Thục Hán, chức vụ chỉ sau vua và My Trúc. Ông là người Trác Quận, U Châu.

Giản Ung vốn họ Cảnh, quen biết và đi theo Lưu Bị từ những ngày đầu dựng nghiệp.

Khi Lưu Bị đến Kinh Châu, Giản Ung cùng My Trúc và Tôn Càn làm Tòng sự trung lang, phụ trách việc đi sứ.

Trong chiến dịch thâu tóm Thành Đô, Giản Ung được sai đi làm sứ thuyết phục Lưu Chương quy phục. Đến khi Thành Đô bị bao vây, Giản Ung đã thuyết phục thành công Lưu Chương và cùng ông này ngồi chung một xe ngựa ra khỏi thành quy hàng.

Lưu Bị bái Ung làm Chiêu đức tướng quân, chức vụ chỉ sau My Trúc (trên cả Gia Cát Lượng).

Về tính cách, các sử gia đánh giá ông là một người nhàn tản, thích nghị luận, thói lấc cấc, không kiêng nể, hơn nữa lại hành sự theo cảm tính, rất ghét rượu nên chuyên đi bắt bớ người nào nấu rượu hoặc thậm chí tích trữ đồ để nấu rượu trong nhà.

Sử sách không ghi chép lại về hậu sự của ông.

Trong TS Online, Giản Ung xuất hiện trong nhiệm vụ (bắt buộc phải thực hiện) để có một trong những kỹ năng quan trọng nhất thế giới TS Online, và nhiệm vụ đó cũng là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện để tiếp tục mạch truyện trong game cùng vô vàn kĩ năng khác.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Giãn Dung

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 41

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Thuật Ngự Phong – Cuồng Phong – Bão Phong

Xuất hiện: Nhà Giản Dung – Trác Quận – U Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Giản Ung khảo nghiệm, Thông qua Giản Ung, Giúp Lưu Bình Nguyên

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu