Lỗ Túc – Lu Su -鲁肃

Lỗ Túc – Lu Su –鲁肃

Lỗ Túc, tự là Tử Kính, là một chính trị gia, tướng lĩnh quân sự và một nhà ngoại giao dưới trướng Tôn Quyền nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người Đông Thành, huyện Lâm Hoài, nay là huyện Định Viễn, tỉnh An Huy, Từ Châu.

Lỗ Túc được các sử gia đánh giá là một người tài năng vượt trội, đức độ và rất đỗi liêm chính. Tuy nhiên, dưới ngòi bút hư cấu của La Quán Trung, ông trở thành một “vở kịch khôi hài” có những hành động “ngẩn ngơ, đần độn đến nực cười” chỉ để tôn vinh 3 nhân vật Gia Cát Lượng, Chu Du và Quan Vũ.

Ông xuất thân trong một gia đình hào môn, rất có ảnh hưởng trong vùng, mặc dù không ai trong tộc làm quan. Thời loạn, ông bán hết gia sản của mình để giúp đỡ những người trong gia tộc cũng như những đồng hương. Nhờ thế, dang tiếng ông vang xa, giúp ông kết giao được với nhiều danh sĩ tên tuổi.

Năm 198, Lỗ Túc đến đầu quân cho Viên Thuật và kết giao được với Chu Du. Chu Du tại đây gặp khó khăn về lương hưởng, Lỗ Túc đã tự mang phân nửa số lương thực trong kho nhà mình ra trợ giúp. Sau đó, Chu Du thuyết phục thành công ông bỏ Viên Thuật mà theo Tôn Sách. Tuy nhiên, dưới trướng Tôn Sách, ông không được giao bất kỳ trọng trách nào.

Sau khi Tôn Sách qua đời, Chu Du tiến cử Lỗ Túc cho Tôn Quyền. Vừa gặp, Tôn Quyền đã rất quý mến ông, thậm chí còn chối hết khách chỉ giữ lại một mình Lỗ Túc lại thưởng rượu và đàm đạo chính trị.

Lỗ Túc là người hiến kế cho Tôn Quyền về việc tranh đoạt và xưng bá toàn cõi Trung Hoa. Kế của ông tương tự với Long Trung Tam Quốc của Gia Cát Lượng, tuy nhiên, thời điểm ông đưa ra, Lưu Bị chưa có tiếng tăm gì, nên 3 đối trọng của ông là Tôn Quyền, Lưu Biểu và Tào Tháo.

Thời điểm năm 208, Lưu Biểu qua đời, Lưu Kỳ và Lưu Tông mâu thuẫn tranh quyền. Lỗ Túc khuyên Tôn Quyền liên minh với con trai Lưu Biểu hòng chống lại nhà Tào, ông được cử đi sứ ở Kinh Châu. Tuy nhiên, lúc này Lưu Tông đã đầu hàng Tào Tháo, còn Lưu Kỳ đang cùng Lưu Bị giao chiến với Tào Tháo ở Trường Bản. Tại đây, Lỗ Túc gặp được Lưu Bị và Gia Cát Lượng, người có cùng ý hướng liên minh hai nhà Lưu Tôn để chống Tào.

Sau khi thiết lập liên minh Tôn Lưu, hai nhà Ngô và Thục đại thắng tại Xích Bích, sau đó, quân Ngô tiếp tục thắng lớn tại Giang Lăng.

Sau khi Chu Du mất, Lỗ Túc lên thay và trở thành người có vị trí lãnh đạo tối cao trong quân đội nhà Ngô. Ông rời bộ chỉ huy quân sự của nhà Ngô về Lục Khấu, cho Lưu Bị mượn hoàn toàn Kinh Châu để làm căn cứ cho tới khi Lưu Bị tự có căn cứ của riêng mình.

Năm 215, Lưu Bị chiếm được Ích Châu, nhưng không chịu trả Kinh Châu, khiến Tôn Quyền tức giận, sai Lữ Mông đánh chiếm ba quận Trường Sa, Linh Lăng và Quế Dương, đồng thời cử Lỗ Túc trấn thủ tại Ba Khâu chặn đường Quan Vũ.

Trong biến cố đàm đạo giữa Lỗ Túc và Quan Vũ trước trận giao tranh. La Quán Trung miêu tả Lỗ Túc như một đứa con nít ngây thơ dễ dàng bị Quan Vũ bắt làm con tin trở thành biến cố “một đao tới hội”.

Sau này, Lưu Bị nhận tin sắp phải đối đầu với quân Tào ở Hán Trung, mới để ra kế sách hòa ước, yêu cầu Tôn Quyền trả lại Linh Lăng và tấn công Hợp Phì của Tào, đổi lại Lưu Bị sẽ trả lại hai quận Trường Sa và Quế Dương và được Tôn Quyền đồng ý.

Lỗ Túc ngã bệnh và qua đời năm 217 ở tuổi 45.

Trong TS Online, hầu hết các chi tiết cuộc đời Lỗ Túc được miêu tả khá đầy đủ và cũng không bị bóp méo về tài cán nhiều như trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, phần nào thể hiện rõ 3 thái cực của 3 nhà Ngụy Thục Ngô thời kỳ bấy giờ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lỗ Túc

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 112

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Băng Kiếm – Hồng Thủy – Băng Đá

Xuất hiện: Dinh Lỗ Túc – Kinh Bắc

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Giúp Lỗ Túc, Lục Khẩu thất kế, Giang Lăng đẫm máu, Phụng hoàng bay lượn, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu