Hàn Đang – Han Dang – 韓當

Hàn Đang – Han Dang – 韓當

Hàn Đang (hay Hàn Đương), tự là Nghĩa Công, là một đại tướng nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại thành phố Thiên An, thị xã Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Ký Châu.

Hàn Đang đương nhiệm rất được lòng cả ba đời nhà họ Tôn vì võ công cao cường của mình. Ông tham gia vào hầu như tất cả các trận đánh, chiến dịch lớn nhỏ của Đông Ngô, từ Xích Bích, Hợp Phì, Giang Lăng, Phàn Thành và Di Lăng đến Sơn Việt, Hoàng Tổ, … và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tuy vậy, công trạng của ông được sử sách ghi lại rất ít. Duy chỉ có công lao cứu sống Hoàng Cái trong trận Xích Bích khi ông này bị trúng tên và rớt xuống sông là giai thoại nổi tiếng nhất khi nhắc về ông.

Hàn Đang chết không lâu sau trận Di Lăng, không rõ chính xác khi nào.

Con trai ông là Hàn Tống được kế nhiệm ông. Tuy nhiên, bản tính hành xử trái đạo đức và bất nhã khiến Tôn Quyền rất ghét. Vì sợ bị trừng phạt nên đã đầu hàng quân Tào. Hàn Tống chết vào tháng 12 năm 252 trong trận giao chiến với quân Ngô. Gia Cát Khác cắt đầu Hàn Tống về tế Tôn Quyền.

Trong TS Online, có lẽ bị liệt vào những tướng sĩ “ít” công trạng, nên Hàn Đang không thực sự được miêu tả một cách cụ thể và“đặc sắc” trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Hàn Đang

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 105

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Luân – Hội Tâm Nhất Kích – Vũ Điệu Nóng Bỏng

Xuất hiện: Cổng thành Kiến Nghiệp – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Mất vợ mất cả binh, Binh bại Khiêu Đình, Ngày tàn của chiến thần, …

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu