Hám Trạch – Kan Ze – 闞澤

Hám Trạch – Kan Ze – 闞澤

Hám Trạch (hay Quan Trạch), tự là Đức Nhuận, là một quan viên nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người xã Sơn Âm, huyện Cối Kê, nay là thành phố Triệu Hưng tỉnh Chiết Giang, Giang Đông.

Hám Trạch vốn xuất thân trong gia đình làm nông, đến đời ông tự dưng có chí ham học. Nhưng vì gia cảnh nghèo nên chỉ dùng việc chép thuê rồi sao chép lại để học, nhờ đó đọc đủ loại sách. Khi có kiến thức, ông tầm sư học thêm nghiên cứu thư tịch, kiêm thông lịch số, nhờ đó nổi danh.

Nhờ kiến thức đã học, Hám Trạch làm tới chức Huyện Lệnh, sau được Tôn Quyền biết tới và thăng lên tới Thượng Thư. Những năm Gia Hòa (232 – 238) sau đó, ông được thăng làm Thượng thư Lệnh, gia Thị Trung. Năm 242 được bái làm Thái tử thái phó cho Thái tử Tôn Hòa.

Hám Trạch rất được lòng Tôn Quyền, hầu như mọi đề xuất và ý kiến của ông đều được Tôn Quyền chấp thuận và thực thi.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Hám Trạch đóng vai trò vô cùng quan trọng trong trận Xích Bích. Ông là yếu tố then chốt trong việc lừa Tào Tháo tin Hoàng Cái đầu hàng là thật, góp phần cho thắng lợi của kế hỏa công sau này. Ngoài ra, ông cũng được nhắc chính là người đã đề xuất Lục Tốn cho Tôn Quyền trong trận Di Lăng, nhờ đó thắng lớn quân Thục tại trận Hào Đình và lật ngược thế cờ từ đó.

Trong TS Online, khác với hầu hết các tướng “chung chung” ở Đông Ngô khác, Hám Trạch ít xuất hiện trong các trận đánh lớn với vai trò “nhét thêm vào”. Ông xuất hiện trong những nhiệm vụ tạo bước ngoặc trước các trận đánh lớn nói trên và giữ vai trò then chốt tại đó. Phần nào thể hiện giá trị của ông trong các quyết định của Tôn Quyền trong việc tranh giành Trung Hoa.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Quan Trạch

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 98

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Băng Kiếm – Hồng Thủy – Băng Đá

Xuất hiện: Thôn Linh La – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Lục Tốn mới dụng kế, Quãng nạp hiền lương, Danh sĩ Hám Trạch, …

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu