Vương Xán – Wang Can – 王粲

Vương Xán – Wang Can – 王粲

Vương Xán là nhà thơ nổi tiếng nhất trong Kiến An Thất Tử cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người Cao Bình, Sơn Dương, Bình Châu.

Tổ tiên Vương Xán nhiều đời làm quan lớn cho triều đình nhà Hán. Năm 17 tuổi ông được tiến cử giữ chức Hoàng môn thị lang. Lúc triều đình bị Đổng Trác tháo túng, ông rời đi lánh nạn ở Kinh Châu nhà Lưu Biểu.

Năm 208, Lưu Biểu chết, Tào Tháo mời ông về làm khách rồi tiến cử làm quan đến chức Thị trung.

Mùa đông năm Kiến An thứ 21, tức năm 216, Vương Xán theo quân đi đánh Đông Ngô, đến mùa xuân trên đường trở về thành Nghiệp, ông mất giữa đường tròn 40 tuổi.

Ông được tôn vinh là người làm thơ hay nhất trong Kiến An Thất Tử cùng với Khổng Dung, Lưu Trinh, Trần Lâm, Nguyễn Vũ, Từ Cán và Ứng Sướng.

Ông là người uyên bác, vừa hay văn vừa giỏi toán, đặt bút là thành thơ không cần sửa 1 chữ nào. Một số tác phẩm của ông còn lưu truyền đến ngày nay như: Thất ai thi, Tòng quân thi, Đặng lâu phú …

Trong TS Online, vì chủ yếu làm nổi bật các trận đánh thời Tam Quốc, nên giá trị văn học phần nào bị làm lu mờ. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của Vương Xán vẫn được nhắc tới, đặc biệt thông qua sự yêu chuộng giá trị của kẻ gian hùng thời loạn – Tào Tháo.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Vương Xán

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 47

Thuộc tính thuần: Thuật Nước Ngập – Băng Kiếm – Dũng Tuyền

Kỹ năng cơ bản: INT

Xuất hiện: Tiệm Trà – Hứa Xương – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tâm nguyện kẻ gian hùng

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu