Trương Xuân Hoa – Zhang Chun Hua – 張春華

Trương Xuân Hoa – Zhang Chun Hua – 張春華

Trương Xuân Hoa là vợ chính của Tư Mã Ý, quyền thần nổi tiếng nhà Tào Ngụy. Bà là người huyện Hoài, quận Hà Nội, Dự Châu.

Bà nổi tiếng bởi sự khôn ngoan và khả năng chính trị, đồng thời vô cùng tàn nhẫn khi cần thiết.

Có lần, Tư Mã Ý từ chối về phục vụ Tào Tháo vì lý do bệnh, một ngày nọ ông đang phơi sách thì đột nhiên trời mưa lớn, ông liền lao vội ra thu sách lại thì bị người giúp việc nhìn thấy. Trương Xuân Hoa lo ngại người đó sẽ báo lại với Tào Tháo nên đã ám sát người giúp việc rồi tự tay lo việc cơm nước.

Trương Xuân Hoa là mẹ của 2 người con nổi tiếng và tài năng là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu và là bà nội của Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm.

Sau một thời gian, Tư Mã Ý tỏ ý chán ghét bà, và sủng ái Bách Phu Nhân. Trương Xuân Hoa đến diện kiến Tư Mã Ý nhưng bị đuổi đi, bà tức giận mà tuyệt thực, khiến 2 người con Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu thương mẹ mà tuyệt thực theo.

Sau đó không lâu, Trương Xuân Hoa qua đời ở tuổi 59. Tư Mã Ý vì cớ đó mà xin từ quan, rồi đến thời Tào Sảng ông tạo ra một cuộc lật đổ ngoạn mục cướp quyền nhiếp chính của nhà Ngụy.

Trong TS Online, Trương Xuân Hoa không có nhiều điểm nhấn vì bà hầu như không xuất hiện trong cuộc chiến nào.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trương Xuân Hoa

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 106

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Ném Đá – Địa Nha – Phi Sa Tẩu Thạch

Xuất hiện: Đỉnh núi Thủ Dương – Bình Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Ưng Thị lang cố Tư Mã Ý

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu