Tưởng Nghĩa Cừ – Jiang Yi Qu – 蔣義渠

Tưởng Nghĩa Cừ – Jiang Yi Qu – 蔣義渠

Tưởng Nghĩa Cừ, tự Nghĩa Cừ, là một tướng lĩnh quân phiệt dưới trướng Viêm Đàm trong đại quân của Viên Thiệu cuối thời Đông Hán. Ông sinh tại tỉnh Hà Bắc, đất Dự Châu, sau này đóng quân tại Bình Châu.

Sử sách hầu như không có miêu tả hay kể gì về nhân vật này. Tuy nhiên, ông vẫn hay xuất hiện ở các trận đánh của Viên Thiệu khi đối đầu với Tào Tháo.

Dựa vào các tình tiết chiến sự giữa Viên Thiệu và Tào Tháo, ta có thể thấy Tưởng Nghĩa Cừ thuộc hàng tướng “bất tài” nên không được trọng dụng.

Đầu tiên phải kể đến trận chiến với quân Khăn Vàng, lúc này, các chư hầu trên danh nghĩa là dẹp loạn phản quân, bảo vệ nhà Hán, nhưng thực chất đang thâu tóm binh lực, xây dựng lực lượng để tranh giành cơ ngơi. Tuy nhiên, không hề nhắc tới sự xuất hiện của một Tưởng Nghĩa Cừ trong bất kỳ trận đánh nào, họa may ông chỉ tham gia rồi dần dần tiến dần đến chức thủ trấn của một quận.

Tiếp đó, trận đánh dứt điểm và quan trọng nhất của cuộc đời Viên Thiệu là trận Quan Độ, Tưởng Nghĩa Cừ cũng không hề “được” dùng tới, mà vẫn chỉ yên hàn trấn thủ một quận ở Bình Châu. Để rồi đến cuối năm 200, Viên Thiệu đại bại tại Quan Độ, phải vượt sông chạy trốn và một lần duy nhất Tưởng Nghĩa Cừ lập công với Chúa Công của ông là để Viên Thiệu nương nhờ.

Sách vở chỉ ghi chép đến đó, nhưng có thể hoàn toàn thấy được cảnh tượng đẫm máu sau đó khi Tào Tháo ra quân chiếm toàn bộ các tỉnh Hà Bắc, Tưởng Nghĩa Cừ bị sao, chắc ai cũng ngầm đoán được.

Trong TS Online, võ tướng Tưởng Nghĩa Cừ lột xác hoàn hảo với bộ kỹ năng và chỉ số trạng thái quá hoàn hảo so với những tướng ngang hàng (level). Ông cũng xuất hiện nhiều hơn trong những cuộc xuất chinh của Viên Thiệu.

Vậy bạn nghĩ sao về võ tướng này?

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tưởng Nghĩa Cừ

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp

Level NPC: 106

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Cạm Bẫy – Địa Nha – Phi Sa Tẩu Thạch

Xuất hiện: Tầng 3 rừng Lô Long Khẩu (đường đi gặp Khâu Lực Cư) – U Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Giải cứu nạn nhân Bột Hải, Ngày tận cùng của Công Tôn Toản, Tào Tháo chiếm Diệp Thành, …

Hình ảnh

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu