Tư Mã Lãng – Sima Lang – 司馬朗

Tư Mã Lãng – Sima Lang  –  司馬朗

Tư Mã Lãng là anh trai ruột của Tư Mã Ý, là một nhà chính trị phục vụ dưới thời Tào Tháo. Ông sinh tại huyện Ôn, quận Hà Nội, Duyện Châu.

Tư Mã Lãng xuất thân trong một gia đình có bề thế nhiều đời làm quan triều đình. Ông là anh cả trong 8 người con của Tư Mã Phòng.

Tư Mã Lãng sớm đậu kì thi kinh văn, nhận chức Đổng tử lang, nhưng giám thị coi thi thấy ông khác hẳn những đứa trẻ khác liền hồ nghi và triệu ông để chất vấn. Bằng sự hiếu lễ nghi, tôn trọng nề nếp, ông khẳng khái giải biện rất đúng phép tắc khiến giám thi vô cùng kinh ngạc và khâm phục.

Khi Đổng Trác chiếm Lạc Dương, Tư Mã Lãng cùng gia đình đã chạy thoát. Sau đó, ông phục vụ Tào Tháo và rất nhanh chóng thể hiện tài năng của mình qua những chính sách với dân chúng, giúp ông được thăng tới chức Thứ sử Duyện Châu.

Năm 217, Ông cùng với Trương Cáp và Tang Bá tham gia chiến dịch chống Đông Ngô. Tại đây xảy ra dịch bệnh khiến nhiều người trong đó có ông mắc phải. Một số nguồn tin cho rằng ông đã từ chối dùng thuốc để nhường lại cho rất nhiều binh sĩ khác, điều đó khiến ông qua đời ở tuổi 46.

Trong TS Online, nhân vật Tư Mã Lãng không mấy được đề cao. Tuy nhiên, ông vẫn được nhắc tới trong việc đề cử em trai là Tư Mã Lãng, cũng như việc đối đầu với quân Đông Ngô. Tất cả được thể hiện qua hệ thống nhiệm vụ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tư Mã Lang

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 68

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Lôi Mộc – Ném Đá – Đá Lăn

Xuất hiện: Nhà Thôi Diễm – Thượng Đảng Thành – Bình Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Hội quần anh, Bộ mặt thật của Tư Mã Ý

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu