Tư Mã Huy – Sima Hui -司馬徽

Tư Mã Huy – Sima Hui –司馬徽

Tư Mã Huy (data từ thời TSVN dịch sang thành Thi Mã Chinh), tự là Đức Tháo, hiệu là Thủy Kính, là người có tài kinh bang tế thế, kiến thức hơn người. Ông là người huyện Dĩnh Xuyên, tỉnh Hà Nam, Việt Châu.

Tư Mã Huy vốn được biết đến là một người am hiểu kiến thức, tài cao học rộng, tài nhìn người không ai bì kịp. Song trước cảnh chính trị nhà Hán thối nát, đất nước bị chia cắt, đành bất lực chọn cuộc sống mai danh ẩn tích.

Ông nổi tiếng với giai thoại “Ngọa Long, Phượng Sồ, được một trong hai có thể an thiên hạ”

Tư Mã Huy được hầu hết các sử gia, nhà văn học nhắc tới, tuy rất ngắn nhưng từng câu nói và dáng vẻ của ông đều toát lên thần thái hơn người. Ông từng than “Gia Cát Lượng gặp được minh chúa song không gặp thời. Đáng tiếc thay!” quả phải công nhận, nếu giả sử Lưu Bị có thể thống nhất đất nước thì hẳn ông nghiễm nhiên là một vị quân vương xứng đáng nối nghiệp nhà Hán nhất (so với một Tào Tháo thủ đoạn, gian hùm và một Tôn Quyền nhu nhược thiếu cương trực). Lưu ý: không dựa trên những tình tiết mà Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung diễn đạt (tác phẩm được biết đến rộng rãi nhất về thời Tam Quốc) vì lối kể của tác giả có phần làm lu mờ khả năng của Lưu Bị trong những bước đi của mình. Thêm vào đó, không phải tự dưng mà chỉ một mình Lưu Bị được người đời sau này ca tụng và lập tượng thờ trong Đế vương miếu để tôn vinh những nhà vua chính thống của Trung Hoa được xây dựng vào thời nhà Minh và nhà Thanh. (hơi lan man rồi) đủ để thấy việc nhận định của Tư Mã Huy về việc Gia Cát Lượng gặp được Lưu Bị quả là một chuyện tốt, và thể hiện tài nhìn người của ông.

Trong TS Online, Tư Mã Huy xuất hiện trong chuỗi nhiệm vụ quan trong bậc nhất, mảnh ghép không thể thiếu nếu bạn muốn thoát cảnh cả đời dùng xe “căng hải” chu du khắp tứ phương thiên hạ. Phiên bản Mobile lược giản tính quan trọng của nhiệm vụ này, tuy nhiên với một đam mê cháy bỏng của những “con nghiện” TS Online đời đầu, hẳn không thể nào quên sự gian nan mà nhiệm vụ này đem lại.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Thi Mã Chinh

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 114

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Cuồng Phong – Bão Phong – Thuật Thu Nhỏ

Xuất hiện: Nhà Tranh – rừng Dĩnh Xuyên – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tư Mã Huy và Từ Thứ, Đích lư nhược ấm, Tam cố thảo lư

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu