Quách Nữ Vương – Guo NuWang – 郭女王

Quách Nữ Vương – Guo NuWang – 郭女王

Văn Đức Quách Hoàng Hậu, tự là Nữ Vương nên gọi vắn tắt là Quách Nữ Vương, là kế thất của Tào Phi, nhưng sau được lập thành Hoàng Hậu đầu tiên nhà Tào Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc. Bà sinh tại huyện Quảng Tông, tỉnh Hà Bắc, Ký Châu.

Thuở đầu, cha Bà là Quách Vĩnh làm Thái thú ở Nam Quận thuộc Kinh Châu, nhưng khi bà được 5 tuổi, cha mẹ bà đều mất. Sau đó không rõ cuộc sống của bà ra sao.

Năm Tào Tháo làm Ngụy Công (năm 213) Quách Nữ Vương được tuyển làm thiếp cho con trai Tào Tháo là Tào Phi.

Quách Nữ Vương cho Tào Phi nhiều lời khuyên khôn ngoan về chính trị cũng như tranh chấp với anh em của mình. Bà là người vừa giỏi quyến rũ vừa giỏi bày mưu tính kế. Trong đó, Tào Phi được chọn làm thế tử cũng nhờ một phần công lao của bà.

Khi đó, chính thất của Tào Phi là Chân Mật sinh con trưởng cho ông này là Tào Duệ, nghiễm nhiên theo lý, Chân Mật đường đường chính chính được phong làm Hoàng Hậu, nhưng vì Tào Phi sủng ái Quách Nữ Vương hơn nên không đả động gì đến Chân Mật. Vì thế, Chân Mật buông lời oán Trách, Tào Phi vì thế mà ép chết Bà, sau đó lập Quách Nữ Vương lên làm Hoàng Hậu và đem Tào Duệ cho họ Quách nhận làm con nuôi.

Từ khi lên làm Hoàng Hậu, khác với suy nghĩ của mọi người, Quách Nữ Vương đối đãi với các phi tần và toàn thể Hậu Cung rất tốt. Thậm chí, bà còn nói đỡ cho các Phi Tần khi họ làm sai với Tào Phi, nhờ đó, Hậu Cung vô cùng tâm phục khẩu phục.

Năm 226, Tào Phi chết, Tào Duệ kế vị, tuy Quách Nữ Vương không phải mẹ ruột của Tào Duệ, nhưng vì bà có công chăm sóc đồng thời nói đỡ cho Tào Duệ được chọn làm Thái Tử (Tào Phi muốn lập Tào Lễ làm Thái Tử), nên Tào Duệ rất cảm kích mà phong bà làm Thái Hậu.

Quách Nữ Vương qua đời ngày 8 tháng 3 (âm lịch) tức ngày 14 tháng 3 năm 235, tại Hứa Xương.

Trong TS Online, dựa trên cuốn tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, tôn trọng các tình tiết lãng mạng, vì thế, Quách Nữ Vương nghiễm nhiêm trở thành nhân vật phản diện so với chính thất Chân Mật. Minh chứng tiêu biểu nhất là việc Quách Nữ Vương chỉ có hình thức Reborn 1 so với Chân Mật được Reborn tới lần 3.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Quách Nữ Vương

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 104

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Ném Đá – Địa Nha – Long Trời Lở Đất

Xuất hiện: Tầng Cao Khổng Tước Đài – Diệp Thành – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Sự nhìn đời của Tào Phi, Ký Châu trà điểm, Tuyệt sắc dẫn đến tai họa

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu