Triệu Tư – Zhao Zi – 趙咨

Triệu Tư – Zhao Zi – 趙咨

Triệu Tư là một nhà nho và quan viên nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Duyện Châu.

Triệu Tư được sử sách kể là người có ăn học, giỏi tranh luận và thuyết phục. Ông từng nhiều lần được cử đi làm sứ sang Tào Ngụy dưới thời Tào Phi soán Hán xưng đế. Tào Phi nhiều lần gặn hỏi thông tin cũng như “hỏi xoáy” Triệu Tư, nhưng với tài ăn nói của mình, Triệu Tư dễ dàng đối phó bất cứ câu hỏi nào của Tào Phi. Chính vì thế, nhà Tào Ngụy, đặc biệt là Tào Phi rất coi trọng ông.

Tôn Quyền rất nể ông vì công lao đó, tôn Triệu Tư lên làm Đô Úy.

Trong TS Online, do trùng tên với một vị tướng lĩnh nhà Đông Hán, nên Triệu Tư dễ nhầm lẫn khi thực hiện hệ thống nhiệm vụ. Tuy nhiên, sự kiện Tôn Quyền xưng vương được tái hiện với sự có mặt của Triệu Tư, chứng tỏ việc Tôn Quyền rất coi trọng ông.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Triệu Tư

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 72

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Tường Băng – Băng Kiếm – Hồng Thủy

Xuất hiện: Thủy Kính Trang – Phe Ngô – Quân Trướng Tôn Quyền – Kinh Châu (Bắc)

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tôn Quyền xưng thần

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu