Tông Thế Lâm – Zong ShiLin – 宗世林

Tông Thế Lâm – Zong ShiLin – 宗世林

Tông Thừa, tự là Thế Lâm, hay quen gọi là Tông Thế Lâm, là một danh sĩ nổi tiếng cuối thời Đông Hán đầu thời Tam Quốc. Ông sinh tại huyện Đặng Châu, tỉnh Hà Nam, Việt Châu.

Cuối thời Đông Hán, Tông Thế Lâm được biết đến là một danh sĩ có đạo đức cao quý, người người kính trọng, làm quan tư vấn trực tiếp cho các Bác Sĩ (một chức quan trấn thời bấy giờ)

Lúc đó, các chư hầu cuối thời Đông Hán có ý định liên minh đánh Đổng Trác, đang khống chế vua nhà Hán để thao túng, nhưng sự việc thất bại, liên minh tan rã, các chư hầu quay ra thâu tóm binh lực. Lúc này, Viên Thuật và Hà Ung (何颙 – He Yong) xảy ra mẫu thuẫn. Tông Thế Lâm là người đứng ra giãn hòa cứu sống Hà Ung.

Sau khi Tào Tháo khống chế được Hán Hiến Đế, ông cho người mời Tông Thế Lâm về, nhưng họ Tông từ chối kết giao với Tào Tháo vì cho rằng đây là một kẻ gian hùng. Tuy vậy, anh em Tào Phi đến thăm Tông Thế Lâm đều rất kính trọng và nể phục, đủ để thấy đức hạnh của ông.

Trong TS Online, Tông Thế Lâm xuất hiện trong nhiệm vụ tôn kinh những danh sĩ thời nhà Hán mà cụ thể là Kiến An Thất Tử. Mà theo Dịch Quân Tả, danh hiệu Kiến An Thất Tử là do sự tâng bốc của Tào Phi đối với những người ông kính trọng, thực chất còn những danh sĩ khác tài năng hơn nhưng vì “bị ghét” nên không được nhắc tới. Rất có thể, Tông Thế Lâm cũng nằm trong danh sách 7 người đó với một nghệ danh khác.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tông Thế Lâm

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngụy (thực chất ông chưa từng nhận lời mời phục vụ họ Tào)

Level NPC: 128

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Băng Kiếm  – Hồng Thủy – Băng Đá

Xuất hiện: Nhà Tống Thế Lâm – Từ Châu Thành – Từ Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Kiến An Thất Tử

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu