Ngô Chất – Wu Zhi – 吴质

Ngô Chất – Wu Zhi – 

Ngô Chất là một chính trị gia nhà Tào Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Định Đào, tỉnh Sơn Đông, Việt Châu.

Ngô Chất sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng kết bạn được với Tào Phi nhờ tài năng của ông. Do đó, ông liên tiếp được làm thái thú Triều Ca rồi đến thái thú Nguyên Thành.

Sau khi Tào Phi lên soán vua Hán và xưng đế, ông chiêu mộ Ngô Chất và cử làm tướng vùng Bắc Trung.

Ngô Chất còn phục vụ nhà Ngụy đến thời Tào Duê. Ông qua đời ở tuổi 53.

Trong TS Online, Ngô Chất vì là bạn của Tào Phi, nên được nhắc đến trong việc tranh giành vị trí thái tử giữ Tào Phi, Tào Thực và Tào Chương.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Ngô Chất

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 91

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Tiễn – Phong Hỏa Luân – Bát Diện Hỏa Luân

Xuất hiện: Thành môn Hứa Xương – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tranh dành thái tử

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu