Posted in Pet - Võ tướng

Tông Thế Lâm – Zong ShiLin – 宗世林

Tông Thế Lâm – Zong ShiLin – 宗世林 Tông Thừa, tự là Thế Lâm, hay quen gọi là Tông Thế Lâm, là một danh sĩ…

Posted in U Châu

Kiến An Thất Tử

Tên Q: Kiến An Thất Tử ĐKNV: Hoàn thành nhiệm vụ Sinh con như Tôn Trọng mưu Địa điểm: Khổng Tước Đài – Dự Châu Vật phẩm…