Tôn Du – Sun Yu – 孙瑜

Tôn Du – Sun Yu –  孙瑜

Tôn Du, tự là Trọng Dị, là một tướng lĩnh nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại huyện Phú Dương tỉnh Chiết Giang, Từ Châu.

Tôn Du là con trai của Tôn Cảnh, đồng thời là anh họ của Tôn Quyền. Ban đầu ông tập trung quân đội khi còn là hiệu úy tại quê nhà là Giang Tây. Nhờ vào tính tình khiêm tốn nên rất được lòng dân.

Năm Kiến An thứ 9, tức năm 204, thái thú Đan Dương là Tôn Nghị bị giết, Tôn Du được bổ nhiệm thay thế. Sau đó ông được bổ nhiệm làm tướng ở Tuy Viễn.

Năm Kiến An thứ 11, tức năm 206, ông được lệnh cùng với Chu Du tấn công và chiếm được hai làng tên Mã và Bảo.

Năm Kiến An thứ 18, tức 213, Tào Tháo tấn công một tháp canh ở Nhu Tu do Tôn Du trấn thủ. Tôn Quyền ra lệnh cho Tôn Du kiên vũng phòng thủ, tuyệt đối không gây chiến, nhưng Tôn Du không nghe theo và thất bại. Sau đó ông được cử về lại Đan Dương, chiêu mộ binh sĩ tại đây rồi sau đó được cử về trấn thủ tại Lư Giang.

Năm Kiến An thứ 20, tức năm 215, Tôn Du chết ở tuổi 39.

Trong TS Online, có nhắc đến việc Tôn Du trấn thủ ở Nhu Tu trước đợt tấn công của Tào Tháo. Đồng thời ông cũng được kể đến trong một số sự kiện khác trong diễn biến các trận đánh lớn của nhà Đông Ngô.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tôn Du

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 93

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Băng Kiếm – Dũng Tuyền – Hồng Thủy

Xuất hiện: Trại Tôn Quyền – Hạ Phỉ Trại – Từ Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Chế tạo thuyền liên hoàn, Chọc giận Chu Du lần 3, Lão Trung ở Trường Sa, Ngươi không chết …

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu