Tôn Sách – Sun Ce – 孫策

Tôn Sách – Sun Ce – 孫策

Tôn Sách, tự là Bá Phù, là một viên tướng và lãnh chúa trong thời kỳ cuối của Đông Hán và đầu thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại Ngô Quận, Phú Xuân, nay là Phú Dương, Hàng Châu, Chiết Giang, Từ Châu.

Tôn Sách là con trai trưởng của thái thú Trường Sa Tôn Kiên. Tôn Kiên trong cuộc chiến các chư hầu nhận lệnh Viên Thuật tấn công Lưu Biểu, nhưng bị Hoàng Tổ mai phục và giết chết. Tôn Sách lúc này thân cô thế cô nên lại theo nương nhờ Viên Thuật.

Viên Thuật tỏ ra mến mộ Tôn Sách, nên đã trao lại toàn bộ binh lực của Tôn Kiên cho ông. Tuy nhiên, vì lo sợ tài năng đó sẽ lật đổ mình, nên Viên Thuật năm lần bảy lượt nuốt lời ban thưởng sau mỗi chiến công của Tôn Sách.

Trong khi đó, Lý Thôi đang nắm giữ Hán Hiến Đế và phong Lưu Do làm thứ sử Dương Châu, nhưng Viên Thuật cho rằng mình mới là thứ sử hợp pháp nên đã cho quân đi đánh Lưu Do đang đóng quân tại Khúc A.

Suốt hơn một năm, quân Viên Thuật cử đi không thể hạ nổi thành của Lưu Do, nên Tôn Sách đã đề nghị đem quân tới hỗ trợ.

Tại đây, Tôn Sách cùng 1000 quân Viên Thuật cấp cho đã tiến tới Lịch Dương, sau đó được sự ủng hộ của anh hào Giang Đông, con số đó đã lên đến 5000 quân.

Lưu Do cảm thấy bất ổn nên đã điều động hai đồng minh từ Bành Thành và Hạ Bì xuống hỗ trợ. Lúc này Tôn Sách tiến quân đánh một cách binh trước do Trách Dung cầm đầu, sau đó tới cánh binh của Tiết Lễ và loạn binh do Phàn Năng tập hợp. Lưu Do nhận thấy toàn bộ khu vực xung quanh đã bị Tôn Sách chiếm đóng nên đã bỏ thành mà chạy rồi chết Dự Chương.

Tiếp đó, Tôn Sách quyết định tách mình khỏi Viên Thuật mà xây dựng cơ đồ riêng. Ông thu thập binh lực tàn dư của quân đội Lưu Do. Sau đó dẹp yên phản loạn tại Sơn Việt, và tấn công Cối Kê của Vương Lãng và dẹp trừ quân thổ phỉ của Nghiêm Bạch Hổ. Và thế là vùng đất phía nam sông Dương Tử được Tôn Sách bình định chỉ trong chưa đầy 1 năm.

Năm 200, thái thú cũ của Ngô Quận là Hứa Cống đã từ lâu ghét Tôn Sách, gửi thư lên triều đình vì cho rằng có ý định tạo phản. Tuy nhiên đã bị các quan lại thân cận với Tôn Sách chặn lại. Tôn Sách biết chuyện đã mời Hứa Cống tới và giết chết.

Khi đó, Tào Tháo đang chuẩn bị tại cuộc đại chiến Quan Độ, nên việc hậu phương có phần lỏng lẻo, người ta cho rằng Tôn Sách đã vạch ra kế hoạch giải cứu Hán Hiến Đế vào thời điểm này. Tuy nhiên, trong một lần đi săn, Tôn Sách bị thuộc hạ của Hứa Cống bắn tên tẩm độc sượt qua má. Nhiều ý kiến cho rằng ông chết ngay trong đêm đó.

Một số nguồn xưng tụng rằng, Tôn Sách có sực mạnh tương đương với Hạng Vũ, nên còn có tên gọi khác là Tiểu Bá Vương.

Trong TS Online, cuộc đời của Tôn Sách được tái hiện đầy đủ và chi tiết nhất so với các nhân vật còn lại trong thời Tam Quốc thông qua hệ thống nhiệm vụ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tôn Sách

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 135

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Dũng Tuyền – Hồng Thủy – Băng Đá

Xuất hiện: Quan Phủ Kiến Nghiệp – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Hàng phục Thái Sử Từ, Mối duyên trời định, Giúp Tôn Sách, Chiêu lạm nhân tài, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu