Thư Hộc – Ju Shou – 沮授

Thư Hộc – Ju Shou – 沮授

Thư Hộc (trong game dịch thành Tữ Thụ) là một quân sư tài ba từng phục vụ Hàn Phúc, sau đó là Viên Thiệu. Ông là người gốc Quan Bình, huyện Cự Lộc, Ký Châu (Bản đồ TS Online là Dự Châu).

Thư Hộc được sử sách đánh giá là một người rất có tài, nhưng lại không có ý chí cầu tiền, nên ông không kiên quyết bày tỏ quan điểm.

Ban đầu, ông phục vụ dưới trướng Hàn Phúc, nhiều lần bày mưu kế hay giúp họ Hàn chống lại quân Viên Thiệu đang âm mưu chiếm Ký Châu, nhưng lại không được thông qua, dẫn đến việc Thiệu nắm được Ký Châu. Thư Hộc từ đó cũng theo Viên Thiệu.

Tiếp đến, Thư Hộc tập công khi bày mưu giúp Viên Thiệu chiếm lĩnh toàn bộ Ký Châu. Nhưng sau đó, vì lại gặp một vị minh chủ có tánh tình y chang minh chủ cũ của ông, tất cả các đều xuất như: đón Hán Hiến Đế, các chiến lược chia cắt các chư hầu, và quan trọng hơn hết là các nước đi trong trận Quan Độ mà ông đề xuất cho Viên Thiệu đều không được thông qua.

Cuối cùng, Viên Thiệu thảm bại tại Quan Độ, Tào Tháo bắt giữ ông, nhiều lần lôi kéo ông phục vụ mình, nhưng Thư Hộc từ chối. Để đến năm 200, trong một lần âm mưu trốn thoát nhưng thất bại, Thư Hộc bị bắt giữ và bị xử tử.

Trong TS Online, vì hầu như tất cả các đề xuất của Thư Hộc đều bị từ chối, nên ông chỉ được nhắc đến trong biến cố Tào Tháo chiếm Ký Châu và Nghiệp Thành. Điều đó được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tử Thụ

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Viên Thiệu

Level NPC: 81

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Ném Đá – Địa Nha – Đá Lăn

Xuất hiện: Rừng Nai Quỳnh – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tào Tháo chiếm Nghiệp Thành

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu