Posted in Tin tức

Vì sao Lưu Phong chết lại không thể trách Lưu Bị hay Gia Cát Lượng?

Cái chết của Lưu Phong không thể trách Lưu Bị, cũng không thể đổ lỗi cho Gia Cát Lượng, mà vì chính bản thân Lưu…

Posted in Pet - Võ tướng

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達 Mạnh Đạt, tự Tử Kính, là bộ tướng phục có tài nhưng thiếu quyết đoán, phục vụ các…

Posted in Pet - Võ tướng

Quan Vũ – Guan Yu – 關羽

Quan Vũ – Guan Yu – 關羽 Quan Vũ, tự Vân Trường, là danh tướng công đầu trong việc xây dựng nhà Thục Hán thời…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Hoa Dung gặp Quan Vũ

Tên Q: Hoa Dung gặp Quan Vũ ĐKNV: Hoàn thành Q Liệt hỏa Xích Bích Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng:  Phù Phong Kiếm (công…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Tương hội sông Phù

Tên Q: Tương hội sông Phù ĐKNV: Hoàn thành Q Lưu Bị đến Thục Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm, Random…

Posted in Từ Châu

Hạ Hầu Uyên giác ngộ

Tên Q: Hạ Hầu Uyên giác ngộ ĐKNV: lv 25 Địa điểm: Từ Châu Phần thưởng: Hạ Hầu Uyên Mê Nội dung nhiệm vụ: – Đến…

Posted in U Châu

Truy kích chiến Trường Bản

Tên Q: Truy kích chiến Trường Bản ĐKNV: lv. 25. Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.  Phần thưởng: bao tay Thiên Võng (trí + 30, công…

Posted in U Châu

Trận chiến Bác Vọng

Tên Q: Trận chiến Bác Vọng Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Như cá gặp nước Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.  Vật…

Posted in U Châu

Đại thắng Bạch Lang

Tên Q: Đại thắng Bạch Lang Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Bình định Bình Châu Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.  Vật…