Lưu Phong – Liu Feng – 劉封

Lưu Phong – Liu Feng – 劉封

Lưu Phong là tướng nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại quận Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Kinh Châu (Nam).

Lưu Phong vốn tên là Khấu Phong, mẹ ông là em gái của dòng dõi hoàng tộc nhà Hán, quan trấn thủ Phàn Thành Lưu Bật.

Năm 200, Lưu Bị thất bại ở Từ Châu, sang Kinh Châu nương nhờ Lưu Biểu. Tại đây, Lưu Bị gặp Khấu Phong, lúc đó 9 tuổi, và đem lòng yêu mến rồi nhận làm con nuôi. Từ đó ông chính thức tên Lưu Phong.

Năm 214, Lưu Phong theo Trương Phi và Triệu Vân vào Ích Châu đánh Lưu Chương, lập công và được phong làm Phó quân Trung lang tướng. Sau đó ông được cử đi Hán Trung hợp với Mạnh Đạt đánh Thâm Đan, thuộc hạ Lưu Chương. Thâm Đan đầu hàng, Lưu Phong nhận nhiệm vụ trấn thủ quận Phòng Lăng.

Năm 219, Quan Vũ bị đánh úp ở Kinh Châu, đề nghị Lưu Phong và Mạnh Đạt trợ chiến, nhưng cả hai đều lấy lý do dân ở đó chưa yên nên không thể đi được. Quan Vũ chửi mắng họ thậm tệ, vì thế nên khi thua trận ở Phàn Thành, Quan Vũ không chạy về phía Thượng Dung, mà chạy về đường cùng Mạch Thành, ông bị bắt giết do không có quân cứu viện.

Mạnh Đạt sợ Lưu Bị xử tội, nên cùng Thâm Đam quay qua hàng Tào Ngụy. Lưu Phong không theo, bị Thâm Đam đem quân tới đánh, thua chạy về phía Thành Đô lập tức bị bắt giữ. Gia Cát Lượng khuyên Lưu Bị nên giết ngay và Lưu Bị nghe theo.

Một chi tiết không mấy “hay ho” và “liên quan” khi La Quán Trung đề cập đến nhân vật Lưu Phong rằng, ông này bị ghẻ từ nhỏ.

Trong TS Online, Do hệ thống không TAG không phân biệt được các dấu trong tiếng Việt, nên tag Lưu Phong bị trùng với Lưu Phóng, là một tướng thuộc quân đội Ô Hoàn vùng Liêu Đông. Tuy nhiên, các sự kiện diễn ra ở Kinh Châu nơi Lưu Phong xuất hiện vẫn được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lưu Phong

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 84

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Cuồng Phong – Bão Phong – Phong Cuốn Tàn Vân

Xuất hiện: Hẻm núi Tạ Cúc 1 (ID Map: 14831) – Quan Trung

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Hoa Dung gặp Quan Vũ, Tương hội sông Phù, Truy kích chiến Trường Bản, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu