Sử Hoán – Shi Huan -史渙

Sử Hoán – Shi Huan –史渙

Sử Hoán là một tướng lĩnh phục vụ dưới trướng Tào Tháo trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại huyện Hoài Bắc, tỉnh An Huy, Từ Châu.

Ngay từ nhỏ, Sử Hoán đã mang một sức mạnh hơn người và một ý chí kiên đấu. Khi Tào Tháo tập hợp quân khởi nghiệp, Sử Hoán đã theo và tham gia vào hầu hết các trận đánh của Tào Tháo với tư cách là một người giám sát và rất được Tào Tháo coi trọng.

Ông tham gia vào chiến dịch truy bắt Lữ Bố, lập công trong việc cùng Từ Hoảng chém chết Giai Cố.

Trong trận chiến Quan Độ, Viên Thiệu phái bộ tướng Hàn Tấn tấn công Tào Nhân ở của Tây, nhưng bị Tào Nhân đánh bại. Thừa thắng xông lên, Tào Nhân cùng Từ Hoảng và Sử Hoán chặn xe lương của quân Viên Thiệu mà đốt phá, lập công lớn.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Sử Hoán cũng được nhắc tới khi tham gia kế hoạch chặn phá xe lương của quân Viên Thiệu, nhưng ông lại bị trúng tên rồi té ngựa mà tử trận.

Trong TS Online, nhân vật Sử Hoán xuất hiện tại những cứ điểm xảy ra các trận chiến mà ông tham gia như những gì sử sách ghi lại, tuy nhiên, hệ thống nhiệm vụ không hề đề cập đến ông trong các trận đánh đó.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Thi Hoan

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 73

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Liệt Hỏa – Hỏa Cầu – Hỏa Luân

Xuất hiện: Rừng Mộc Dã – U Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Đấu khẩu

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu