Sống 1 ngày vì người

Tên Q: Sống 1 ngày vì người
ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Tây Vực
Phần thưởng:
+ Trường hợp 1: Bùa băng phong, bùa kết giới
+ Trường hợp 2: Điểm kinh nghiệm
Nội dung nhiệm vụ:
–  Đến đường lớn thành Ngô Lý nói chuyện Tặc Hang Động, đồng ý giúp đỡ.
Đối với char nam:
+ Vượt qua sa mạc Xa Sư (nước Đông Sư) đến sa mạc Nhan Thị (nhìn như 1 cái hồ nhỏ), vào bên trong đến Tiến hồ nói chuyện Định Hưng, tiến hành chiến đấu với Chồn 9 đuôi x4
Đối với char nữ:
+ Đến đỉnh núi Kiều Qua Lí (Kiều Qua Hắc) đối thoại với Định Hưng, chiến đấu với Thiên Binh x4.
–  Thắng lợi quay về thành Ngô Lý nói chuyện Tặc Hang Động hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu