Sa Ma Kha – Sha Mo Ke – 沙摩柯

Sa Ma Kha – Sha Mo Ke – 沙摩柯

Sa Ma Kha là thủ lĩnh của bộ lạc Ngũ Khê, sau thuần phục nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại quận Vũ Lăng, tỉnh Hà Nam, Kinh Châu.

Sử sách chép rất ít về ông. Tuy nhiên, vì là người thuộc nhóm “dân tộc thiểu số” nên ông được hư cấu hóa  nhiều trong các tác phẩm văn học, kịch truyện, trò chơi điện tử.

Theo La Quán Trung, Sa Ma Kha có vẻ ngoài bặm trợn, mặt đỏ, mắt lồi, tóc xõa bù xù, tay cầm giáo dài, lưng đeo cung, dẫn đầu đoàn quân Man. Trong trận Di Lăng, Lưu Bị tấn công Đông Ngô, Sa Ma Kha dẫn vài vạn binh đi tiếp ứng. Ông bắn trúng sọ Cam Ninh, nhưng chạy vài dặm Cam Ninh mới té ngựa mà chết, sau đó Lục Tốn lãnh đạo quân Ngô phục kích trại Thục, bị 1 toán quân Man dẫn đầu là Sa Ma Kha đánh cho tan tác, thiệt hại hơn nửa phải bỏ chạy thoát thân. Mãi đến khi Lục Tốn hỏa thiêu thành công quân Thục ở Hào Đình, Sa Ma Kha tế ngựa chạy trốn nhưng bị Chu Thái chặn đầu, đánh mấy chục trận thì bị Chu Thái giết chết.

Nhưng trên thực tế, sử sách chỉ kể lại rằng: Năm 221, quân Thục dưới quyền Ngô Ban, Phùng Tập tiến vào Kinh Châu, bộ lạc Ngũ Khê tiến vào Thục Hán thuần phục. Năm 222, quân Đông Ngô phản công tại Hào Đình trong trận Di Lăng, Trương Nam, Phùng Tập và Sa Ma Kha đều tử trận.

Một số còn tranh cãi về thứ tự các từ trong tên ông, và phần đông các nhà sử học đều cho rằng tên của ông phải là Ma Sa Kha mới đúng.

Trong TS Online, nhân vật Sa Ma Kha được tái hiện hoàn toàn theo những gì La Quán Trung kể lại. Ông được nhắc tới từ sự kiện Lưu Bị sai Mã Lương đi sứ đến Man tộc ở Ngũ Khê mượn binh đánh Đông Ngô, đến việc giết chết Cam Ninh và bị Chu Thái giết chết.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Sa Ma Kha

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 126

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Băng Kiếm – Dũng Tuyền – Hồng Thủy

Xuất hiện: Nhà Sa Ma Kha – Dinh Môn Sơn (ID Map: 23176) – Kinh Nam

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Cam Ninh xuất chinh, Mất vợ mất cả binh, Mã Thị ngũ thường, Xuất xứ Ngũ Hoát

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu