Chu Thương – Zhou Cang – 周倉

Chu Thương – Zhou Cang – 周倉

Chu Thương (theo bản dịch trong game là Châu Sáng), tên tự là Nguyên Phúc, là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Chu Thương là người Ký Châu.

Chu Thương nguyên khởi là một tướng trong quân Khăn Vàng, bộ hạ của Trương Bảo. Sau khi khởi nghĩa Hoàng Cân bị dập tắt, Chu Thương cùng tàn quân Khăn Vàng tụ tập về núi Ngọa Ngưu cướp bóc sinh sống qua ngày.

Mặc dù Quan Vũ là người đã chém giết các đồng đội của ông trong cuộc chiến Khăn Vàng, nhưng Chu Thương lại vô cùng ngưỡng mộ Quan Vũ. Ông liên tục kể lại cho các tướng khác, nhiều nhất là Bùi Nguyên Thiệu, việc muốn theo hầu Quan Vũ, nhưng không có dịp.

Chu Thương gặp Quan Vũ trong sự kiện qua 5 ải chém chết 6 tướng Ngụy. Nhưng vì hai phu nhân của Lưu Bị không chấp nhận cho Quan Vũ mang quân theo, nên chỉ mình Chu Thương được theo, còn Bùi Nguyên Thiệu bị ở lại.

Chu Thương được kể là một người có tài năng bơi lội. Trong trận Phàn Thành, chính ông là người đã bắt sống được Bàng Đức khi ông này té xuống nước.

Ông cũng được miêu tả là một người trung thành. Sau khi hay tin Quan Vũ bị quân Đông Ngô bắt sống và giết chết, ông và tướng cùng giữ Mạch Thành là Vương Phủ đã tự vẫn để theo về với chủ.

Trong tác phẩm của La Quán Trung, Chu Thương đã trở thành bộ ba thần thánh, cùng với Quan Vũ và Quan Bình, hiển thánh giúp dân.

Trong TS Online, từ thuở TSVN xuất hiện, Chu Thương () đã được dịch thành Châu Sáng. Và cuộc đời ông cũng được tái hiện qua hai quãng thời gian chính khi còn tham gia đội ngũ Khăn Vàng và khi gặp và theo hầu Quan Vũ. Tất cả được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Châu Sáng

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 92

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Bão Phong – Phong Cuốn Tàn Vân – Liên Kích

Xuất hiện: Rừng Trung Sơn tầng 3 (ID Map: 12824) – U Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Đầu não Khăn Vàng, Đại Chiến Phàn Thành, Cổ thành hội, …

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu