Lâu Quế – Lou Gui – 婁圭

Lâu Quế – Lou Gui – 婁圭

Lâu Quế (hay Lâu Khuê theo một số bản dịch khác) là một chính trị gia từng phục vụ Lưu Biểu, sau theo hàng Tào Tháo. Ông là người huyện Uyển, quận Nam Dương, Kinh Châu.

Nam Dương trước đây thuộc quyền quản lý của Viên Thiệu, là một người biết nhìn người nên Lâu Khuê ẩn danh ở Tương Dương để tránh họ Viên.

Sau này, Lâu Khuê ngẫu nhiên quen biết được Lưu Ba, và được Lưu Ba giới thiệu với Văn Sính, một tướng thủy chiến phục vụ Lưu Biểu ở Kinh Châu. Kể từ đó, ông luôn sát cánh cùng Văn Sính.

Lưu Biểu chết, con là Lưu Tông lên thay, lúc này, Ngụy Diên phản lại Lưu Tông, muốn theo Lưu Bị, nhưng Văn Sính không chịu, quyết phục vụ Lưu Tông. Tuy nhiên, khi hay tin Tào Tháo tấn công, Lưu Tông lập tức hàng Tào Tháo, Văn Sính và Lâu Khuê bất đắc dĩ theo hàng Tào Tháo.

Kể từ khi phục vụ Tào Tháo, Lâu Quế luôn được cắt cử cùng Văn Sính tham gia các trận chiến lớn như: đuổi đánh Lưu Bị ở Kinh Châu, trận Xích Bích và cuộc phòng thủ đợi tấn công đáp trả của Đông Ngô.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, từ sau khi Văn Sính bị trúng tên trong trận Xích Bích, không còn nhắc đến Lâu Quế nữa.

Trong TS Online, Lâu Quế được tái hiện đầy đủ hành trình cuộc đời thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lâu Quế

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 85

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Tiễn – Hỏa Long – Bát Diện Hỏa Luân

Xuất hiện: Bên Mạnh Tân (ID Map: 13491) – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Bàng Thống kế liên hoàn, Ngụy Diên phản chủ, Xích Bích Chu Lang

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu