Hoàng Cái – Huang Gai – 黃蓋

Hoàng Cái – Huang Gai – 黃蓋

Hoàng Cái, tự là Công Phúc, là công thần khai quốc nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người Tuyền Lăng, Linh Lăng, Giang Đông.

Hoàng Cái mồ côi từ nhỏ, tuổi thơ trải qua rất nhiều cay đắng nên đã rèn luyện tính cứng cỏi. Không những chăm chỉ học võ, ông còn rất chăm đọc sách, rèn luyện nhân cách từ nhỏ.

Ông được giữ tới chức Hiếu Liêm trong quận, sau đó theo Tôn Kiên đánh Đổng Trác và Lưu Biểu.

Năm 191, Tôn Kiên chết, ông lần lượt theo giúp Tôn Sách và Tôn Quyền bình định vùng Giang Đông. Nổi tiếng nhất phải kể đến việc ông dẹp yên loạn quân vùng Sơn Việt, từ đó tiếng tăm vang xa, đi đến đâu, dân chúng thán phục mà thuận theo đến đó.

Năm 208, Tào Tháo đánh chiếm Kinh Châu sau đó tiến sang Giang Đông. Hoàng Cái là một trong những người ủng hộ việc chống lại quân Tào.

Ông biết được phe Tào cột thuyền lại với nhau chờ sang năm sẽ tấn công, nên đã hiến kế cho Chu Du dùng hỏa công, được Chu Du thuận theo.

Tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung kể thêm rằng quân Tào gài Sái Tung và Sái Hòa (2 nhân vật hư cấu, em của Sái Mạo) để thăm dò, nên Chu Du và Hoàng Cái đã giả vờ bất đồng gay gắt, rồi nhờ Hám Trạch làm sứ giả đi hàng. Với lời chứng của hai anh em họ Sái và tài ăn nói của Hám Trạch, Tào Tháo mới thôi nghi ngờ.

Trên thực tế, quân Tào hầu như không hề có tướng giỏi về thủy chiến, nên việc Hoàng Cái giả đầu hàng khiến Tào Tháo vui mừng mà tin tưởng ngay.

Khi mang quân giả hàng tới nơi, Hoàng Cái xông vào đốt phá, quân Tào đại bại không thể chạy được vì thuyền đã cột chặt với nhau. Hoàng Cái theo lời La Quán Trung kể, bị Trương Liêu bắn tên trúng và té xuống sông, sau đó được Hàn Đương cứu sống.

Nhờ chiến công ở Xích Bích, Hoàng Cái được phong làm Vũ Phong Trung lang tướng.

Sau đại thắng ở Xích Bích, quân Ngô tấn công Kinh Châu. Riêng có vùng Vũ Lăng đã bị Lưu Bị thao túng nên hầu hết dân đều chống lại phe Ngô. Hoàng Cái phụ trách đánh dẹp nơi đây và đã thành công. Tuy vậy, phải đến khi Lưu Bị cưới em gái của Tôn Quyền mọi tranh chấp giữa hai bên mới được hòa hoãn.

Trong TS Online, Hoàng Cái có tạo hình là một lão tướng. Ông tham gia vào tất cả những trận đánh nổi tiếng của nhà Ngô từ thời Tôn Sách bình định Giang Đông đến trận Hợp Phì. Tất cả được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Hoàng Cái

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 117

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Tường Băng – Dũng Tuyền – Băng Đá

Xuất hiện: Quan phủ Kiến Nghiệp – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Sơ chiến Hợp Phì, Liệt hỏa Xích Bích, Anh hùng tương tích, Ác vận Tiểu Bá Vương, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu