Điền Phong – Tian Feng – 田豐

Điền Phong – Tian Feng – 田豐

Điền Phong, tự là Nguyên Hạo, là mưu sĩ cho quân phiệt Viên Thiệu cuối thời kỳ Đông Hán. Ông quê ở huyện Bình Hương, tỉnh Hà Bắc, Ký Châu.

Điền Phong ban đầu là thủ hạ của Hàn Phức, nhưng khi Viên Thiệu chiếm Ký Châu, ông đã theo phục vụ họ Viên.

Ông là người được các mưu sĩ bên kia chiến tuyến đánh giá là rất có tài. Tuy nhiên, lại vô phúc khi theo phục vụ một người nhu nhược và hành xử theo cảm tính như Viên Thiệu.

Cuộc đời Điền Phong gắn liền với những chuỗi ngày bị phớt lờ những mưu kế chiến lược ông bày ra cho Viên Thiệu. Như việc đánh nhanh Hứa Xương tiêu diệt Tào Tháo khi còn có lợi thế, hay việc chiếm lại Hứa Xương khi Tào Tháo xuất chinh đi đánh Lưu Bị ở Từ Châu, cũng như việc can ngăn trước trận Quan Độ. Không những Viên Thiệu không thấy áy náy vì thất bại do không nghe lời Điền Phong, mà còn năm lần bảy lượt nghe lời dèm pha mà xử phạt Điền Phong vì nghĩ ông sẽ cười nhạo mình.

Để đến cuối cùng, Viên Thiệu sau khi đại bại ở Quan Độ đã nghe lời Phùng Kỷ mà ban lệnh chết cho Điền Phong.

Trong TS Online, vì mọi mưu kế của Điền Phong đều bị Viên Thiệu bác bỏ, nên hệ thống nhiệm vụ chỉ tái hiện lần xuất hiện duy nhất của ông trong trận chiến ông được cử đi làm mưu sĩ khi đang đối đầu với Công Tôn Toản. Để bù lại việc đó, các chỉ số trạng thái, cấp độ, và kỹ năng của Điền Phong từ những ngày đầu mới xuất hiện đều thuộc hàng HOT nhất với một tướng theo sát thương trí lực.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Điền Phong

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Viên Thiệu

Level NPC: 131

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Luân – Vũ Điệu Nóng Bỏng – Hỏa Long

Xuất hiện: Đại Dinh Viên Thiệu – Việt Châu – ID Map: 13447

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Giúp Lưu Bình Nguyên

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu